Hlavná stránka  >  Značka -  Biolake
Ponúkame iba tovar skladom
Firma Bioclean vyrábí a distribuuje bakteriální a enzymatické přípravky určené pro řešení problémů v domácnostech, institucích, obcích/městech a také jednotlivých odvětvích průmyslu. Problémy v domácnostech Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Biologická likvidace organických kalů v žumpách, septicích a odpadních jímkách Nastavení správné činnosti domovních čistíren odpadních vod Čištění odpadního potrubí Urychlení kompostovacího procesu Neutralizace zápachů (z interiéru automobilů, z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách na organický odpad, atd.) Likvidace skvrn organického původu (krev, moč, potraviny, atd.) Likvidace olejových skvrn z pevných povrchů (nafta, motorový olej a jiné mazací látky z betonu, zámkové dlažby atd.) Čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů) Snižování množství organických odpadů v suchých toaletách Problémy institucionálního charakteru Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Rozklad tuků v lapačích (jedná se o degradaci tuků na jednoduché organické látky) Čištění odpadního potrubí Zajištění správné funkce hotelových, restauračních, jídelních čistíren odpadních vod Likvidace organických odpadů v odpadních nádržích Neutralizace zápachu organického původu Problémy obcí a měst Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Čistírny odpadních vod (podpora biologických procesů, zlepšení vlastností aktivačního kalu, atd.) Skládky odpadů - neutralizace zápachu z organických zbytků, urychlení jejich rozkladu Městské/obecní kompostárny - urychlení zrání organického materiálu, snížení zápachu doprovázejícího rozklad organické hmoty. Vodní nádrže – likvidace řas, snižování množství usazených kalů Problémy v průmyslu Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Zemědělství Živočišná výroba: neutralizace zápachu v odchovnách zlepšení zdravotních podmínek pro odchov (snížení amoniaku NH3) zvýšení tekutosti kejdy (snížení četnosti ucpávání odtokových kanálů) zajištění správné funkce průmyslových čistíren odpadních vod urychlení procesu rozkladu v kafilériích (likvidace uhynulých zvířat) likvidace problémů spojenými s tuky (čištění odpadního potrubí, degradace tuku v lapačích) Kompostárny – urychlení a zkvalitnění procesu kompostování Vodní hospodářství Čištění vodních nádrží Likvidace řas Rozklad kalu na dně nádrží Potravinářský průmysl: Čistírny odpadních vod Řešení problémů s přetížením ČOV Stabilizace aktivačního kalu Podpora biologických procesů rozkladu organických odpadů Lapače tuků. Snížení zápachu Biologická degradace tuků (snížení četnosti vývozu lapačů) Čištění odpadního potrubí od nánosů tuků Chemický a farmaceutický průmysl Čištění odpadních vod Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemických a farmaceutických závodů (výroba rozpouštědel, ocelářské závody, koželužny, výrobny polymerů, textilní výroba, výroba barev) Biologická oxidace sulfidů za účelem vzniku neškodného produktu bez zápachu (bio-filtry/biologické čištění plynů, přečerpávací jímky, odpadní laguny, usazovací nádrže, zásobníky hustého kalu, atd.) Biodegradace aromatických chemických sloučenin jako fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen (BTEX), anilin, atd. Biologické odstraňování organických látek v odpadních vodách z výroby papíru a celulózy. Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozů.
:
Radiť podľa
Počet
-8%
Bioclean Biolake prípravok na čistenie jazierok 100 gBioclean Biolake prípravok na čistenie jazierok 100 g
prípravok na čistenie jezírek Biolake je směsí nezávadných, nepatogenních, užitočných bakterií a enzýmov, ktoré slúži k aktivácii přírodního procesu rozklade organických nečistôť vo vodních biotopech. Baktéria obsiahnuté v prípravku odebírají živiny řasám a tým udržujú vodu priezračne čistú. Neškodi
3.64 EUR
Ušetríte 0.32 EUR (8%)
Skladom
Početks
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ