Hlavná stránka  >  Potassium hydroxide

Potassium hydroxide

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditá sloučenina podobně jako hydroxid sodný, hydroxid lithný nebo hydroxid vápenatý.

Hydroxid draselný je bílá krystalická látka, silně hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol). Je rozpustný také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, při níž se teplota roztoku může zvýšit i o více než 100 °C. Koncentrovaný vodný roztok se nazývá draselný louh a je silně zásaditý. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi silné sušidlo pro chemickou syntézu. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na velké množství organických látek včetně živých tkání.

Hydroxid draselný byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým (hašeným vápnem). Reakce probíhá podle následující rovnice:

{\displaystyle {\mathsf {Ca(OH)_{2}\,(s),(aq)+K_{2}CO_{3}\,(aq)\ \to \ CaCO_{3}\,(s)+2\,KOH\,(aq)}}}

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný hydroxid draselný vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3 (potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno, byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19. století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného:

{\displaystyle {\mathsf {2\,K^{+}\,(aq)+2\,H_{2}O\,(l)+2\,e^{-}\ \to \ H_{2}\,(g)+2\,KOH\,(aq)}}}

současně probíhá anodová oxidace chloru:

{\displaystyle {\mathsf {2\,Cl^{-}\,(aq)-2\,e^{-}\ \to \ Cl_{2}\,(g)}}}
při níž jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Použití
Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k výrobě řady průmyslového zboží a produktů; např. se používá při výrobě čokolády a kakaa, slazených nápojů a při barvení textilu. Roztok hydroxidu draselného se používá jako elektrolyt do různých druhů baterií – galvanických článků. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech. Texturace povrchu fotovoltaických článků (monokrystalický (1,0,0) Si) leptáním v KOH snižuje odrazivost povrchu – zvýšení účinnosti.

Hydroxid draselný se vyrábí se elektrolýzou ze soli chloridu draselného a vody. Má podobu drobných peciček nebo bílých vloček. Slouží zde jako regulátor pH. V množství, které se přidává do kosmetických produktů není brán jako zdraví nebezpečná látka.

Hydroxid draselný bývá součástí tekutých mýdel, pěn do koupele, čisticích produktů, vůní, barev na vlasy, šamponů, kosmetiky na holení nebo pečující pleťové kosmetiky. Můžeme ho v maličkém množství nalézt také ve složení některých potravin, častokrát pod označením E525, kde slouží jako regulátor kyselosti. Používá se při výrobě instantních čajů a různých přísad pocházejících z mléka (např. kojenecká strava). Kromě toho je hydroxid draselný známý a poměrně rozšířených prostředkem na čištění potrubí a odpadů, používá se jako odmašťovač a slouží také k bělení textilií. © 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ