Hlavná stránka  >  Syntetické makromolekulární látky

Syntetické makromolekulární látky

Syntetické makromolekulární látky (polymery) jsou látky o vysoké molekulové hmotnosti, v jejich molekule se stále opakuje jeden nebo několik základních motivů. Základní jednotka podílející se na stavbě polymeru se nazývá monomer. Pokud je polymer složen jen z jednoho typu monomeru nazýváme ho homopolymer

Syntetické makromolekulární látky je široký pojem zahrnující plasty, syntetická vlákna a syntetické kaučuky. Lze se setkat i s názvy jako polymery, igelity, bakelity, gumy apod., i když je laická veřejnost zpravidla užívá nesprávně. Z chemického hlediska jsou tyto látky polymery, tj. látky vzniklé polymerací. Polymerace je chemický proces, při kterém se většinou malá jednoduchá molekula, nazývaná monomer, řetězí sama se sebou v mnoha opakováních, až dojde ke vzniku obrovské molekuly, tzv. makromolekuly (z řeckého macros = veliký, dlouhý). Počet opakování této části molekuly udává polymerační stupeň n. Pokud je počet opakování nízký (n < 10), označujeme tuto molekulu oligomer (oligos = několik). Pokud je počet opakování monomeru v molekuly přesně daný, pak hovoříme o tzv. dimeru (zdvojení monomeru), trimeru (ztrojení), tetrameru atd. Opakují-li se během polymerace dva a více různých monomerů, hovoříme pak o tzv. kopolymeraci. -[(mono)mer]-n Polymery nejsou jen syntetické, existuje mnoho polymerů přírodního původu, jako například škrob, celulosa aj. Velká řada proteinů získává svou funkci až při vytvoření oligomerní struktury.© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ