Hlavná stránka  >  Toluen - Methylbenzen

Toluen - Methylbenzen

Drogy pro chudé. Zájem o čichání toluenu, lepidel a ředidel v Česku výrazně rostl

Bývají to výpary toluenu, éteru, benzínu, chloroformu, trichloretylénu (Narcogen), tetrachlórmetanu v různých čistících prostředcích a lepidlech. Inhalace se vyhledává buď pro euforizující působení, nebo pro komplex příznaků obluzeného vědomí - iluze, halucinace, změny nálady, jenž se dostavuje po inhalaci trvající i desítky minut. Účinek trvá 30 - 45 min po skončení čichání. V praxi ale smotek nasycený čichanou látkou zůstane ležet na nose i ústech dotyčného ve stavu těžké opojenosti (nebo i v igelitovém sáčku přetaženém přes hlavu) a nastává smrt následkem ochrnutí dýchacího centra.

Bezprostřední účinky:

 1. psychický útlum
 2. oblouzenost
 3. polospánek s barevnými živými "sny"

Viditelné příznaky:

Při počátečních experimentech, kdy jedinec čichá sám či v partě je čichání obtížně prokazatelné (čichá se občas a minimalizuje se riziko odhalení). V pokročilejší fázi, kdy se těkavá látka stává v životě jedince stále důležitější:

 1. dech i šatstvo je cítit po chemikálii
 2. zasněnost
 3. opilé vzezření
 4. rozšířené zornice
 5. vyrážka v okolí úst a nosu
 6. nezřetelná výslovnost
 7. nesmyslný smích

Nejčastější poškození organismu při dlouhodobém užívání:

 1. prokazatelné poškození jaterní tkáně
 2. změny mozkové kůry
 3. poškození dýchacích cest a plic
 4. zhoršení paměti
 5. celkové otupení
 6. citové výkyvy (plačtivost, podrážděnost)

Hlavní rizika

Těkavé látky jsou velmi nebezpečnými drogami. Málo dávají a příliš mnoho berou. Jejich rizika jsou nepřijatelná. Poškození organismu je prokazatelně větší než u jiných drog. K nechtěnému předávkování (jen těžko se odměřuje přesná dávka, protože při čichání dochází k postupnému zakalování vědomí a pokračuje-li např. pod dekou přísun drogy, přechází jedinec k spánku, později do bezvědomí a následuje zástava dechu a smrt) a případné následné smrti může dojít už při první aplikaci. Nejsmutnější na tom je, že tyto látky jsou drogou převážně velmi mladých lidí, vlastně dětí, které tak často reagují na zdánlivě neřešitelné problémy doma, ve škole...© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ