Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lietajúci škodcami  >  na komármi  >  Bayer Garden K-Othrine 25şC prípravok proti obťažujúcemu a škodlivému hmyzu 25 ml
Vyprodáno

Bayer Garden K-Othrine 25şC prípravok proti obťažujúcemu a škodlivému hmyzu 25 ml

-9%

Bayer Garden K-Othrine 25şC prípravok proti obťažujúcemu a škodlivému hmyzu 25 ml
Naša cena
5.22 EUR s DPH 
Ušetríte 0.54 EUR (9%)
Cena pred slevou
5.76 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.22 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:67100
EAN:8594013420303
Výrobca:Bayer AG Germany
Značka:Bayer - K-Othrine  (web)
Bayer - K-Othrine
Popis produktu
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Insekticídny prípravok vo forme stabilizovanej vodnej suspenzie. 

 • K-OTHRINE 25 SC je stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre použitie na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu.
 • Postrek proti pavúkom na stenách, postrek proti kliešťom v trávnku, postrek proti plošticiam.
 • Postrek sa vykonáva v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a pod.
 • Celoplošná alebo pásová likvidácie hmyzu.

spôsob účinnosti
Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkej dobe a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrenom druhu povrchu a použitej koncentrácii) 3 aj viac mesiacov. Účinná látka sa neodparuje, je odolná voči pôsobeniu svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľných stôp na ošetrených plochách a nepôsobí korozívne. Má dobrý vypudzovacej účinok na hmyz.

spektrum účinnosti
Ničí dospelé jedince a ďalšie pohyblivá štádia hmyzu.
Používa sa na ničenie rusov domových, švábov obyčajných, cvrčkov domácich, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov, rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch, švehiel a kliešťov. Zmiešaním prípravku K-OTHRINE 25 SC s vodou a po dôkladnom zamiešaní vzniká suspenzia, ktorá sa aplikuje pomocou ručných alebo motorových postrekovačov.

Použitie

Hubí dospělce a další pohyblivá stadia hmyzu. Používá se k hubení rusů domácích, švábů obecných, cvrčků domácích, pisivek, štěnic domácích, vos, much, mravenců, různých škodlivých brouků, molů, zavíječů, komárů, blech i rybenek.

Oblast použití:

 • Mol šatní - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Klíšťata - Hubení - 50 ml / 10 l vody - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Dávka 50 ml připravené aplikační kapaliny na 1 m2 plochy. Duben až červen, září. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Komáři - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mol kuchyňský - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mouchy - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mravenec - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Štěnice - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Švábi - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Vosy - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doba použitelnosti
při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování
přípravek skladujte při teplotách od +5°C do +30°C v původních uzavřených obalech.

Balení
25 ml v PET láhvi v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Zloženie

Účinná látka: deltamethrin 25g/l

Upozornenie

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevyvolávejte zvracení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bayer Garden K-Othrine 25şC prípravok proti obťažujúcemu a škodlivému hmyzu 25 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Insekticídny prípravok vo forme stabilizovanej vodnej suspenzie. 

 • K-OTHRINE 25 SC je stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre použitie na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu.
 • Postrek proti pavúkom na stenách, postrek proti kliešťom v trávnku, postrek proti plošticiam.
 • Postrek sa vykonáva v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a pod.
 • Celoplošná alebo pásová likvidácie hmyzu.

spôsob účinnosti
Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkej dobe a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrenom druhu povrchu a použitej koncentrácii) 3 aj viac mesiacov. Účinná látka sa neodparuje, je odolná voči pôsobeniu svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľných stôp na ošetrených plochách a nepôsobí korozívne. Má dobrý vypudzovacej účinok na hmyz.

spektrum účinnosti
Ničí dospelé jedince a ďalšie pohyblivá štádia hmyzu.
Používa sa na ničenie rusov domových, švábov obyčajných, cvrčkov domácich, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov, rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch, švehiel a kliešťov. Zmiešaním prípravku K-OTHRINE 25 SC s vodou a po dôkladnom zamiešaní vzniká suspenzia, ktorá sa aplikuje pomocou ručných alebo motorových postrekovačov.

Použitie

Hubí dospělce a další pohyblivá stadia hmyzu. Používá se k hubení rusů domácích, švábů obecných, cvrčků domácích, pisivek, štěnic domácích, vos, much, mravenců, různých škodlivých brouků, molů, zavíječů, komárů, blech i rybenek.

Oblast použití:

 • Mol šatní - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Klíšťata - Hubení - 50 ml / 10 l vody - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Dávka 50 ml připravené aplikační kapaliny na 1 m2 plochy. Duben až červen, září. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Komáři - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mol kuchyňský - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mouchy - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Mravenec - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Štěnice - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Švábi - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - celoročně
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Vosy - Hubení - 10 ml / 1 l / 20 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doba použitelnosti
při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování
přípravek skladujte při teplotách od +5°C do +30°C v původních uzavřených obalech.

Balení
25 ml v PET láhvi v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Zloženie

Účinná látka: deltamethrin 25g/l

Upozornenie

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevyvolávejte zvracení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ