Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  proti burinám  >  Na burinu, Herbicídy  >  Bayer Garden Sencor 70 WG prípravok na ničenie burín v zemiakoch, paradajkách 2x10 g
Vyprodáno

Bayer Garden Sencor 70 WG prípravok na ničenie burín v zemiakoch, paradajkách 2x10 g

-5%

Bayer Garden Sencor 70 WG prípravok na ničenie burín v zemiakoch, paradajkách 2x10 g
Naša cena
2.51 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (5%)
Cena pred slevou
2.63 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.51 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:33543
EAN:8592542006685
Výrobca:Bayer AG Germany
Značka:Bayer - Sencor  (web)
Bayer - Sencor
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Selektívny postrekový herbicíd vo forme dispergovateľného granulátu na ničenie väčšiny dvojklíčnolistových jednoročných burín v porastoch zemiakov, hrachu, paradajok, Lucerny, špargle lekárskeho a cíceru beranní.

Pôsobí na tieto buriny
Lipnici ročná, konopnicu roľná, kapsičku pastiersku, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, nevädze modrú, stavikrv vtáčí, mrlík biely, ohnicová, zemedym lekársky, horčicu roľná, peťour drobnokvetú, hviezdicu prostrednú, veroniky, pohánku opletka.

oblasť použitia
Zemiaky - Buriny dvojklíčnolistové - 5 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: postemergentne. Aplikujte pri max. výške zemiakov 10 cm a pri rešpektovaní odrodovej citlivosti. Prevažnou väčšinou odrôd je Sencor dobre znáša.

Zemiaky - Buriny dvojklíčnolistové - 5-15 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: preemergentná. Aplikujte po poslednej proorávce naslepo, krátko pred vzídením zemiakov. Na veľmi ľahkých pôdach a pri pestovaní skorých zemiakov je potrebné dodržať dávku max. 5 g / 100 m 2.

Hrach - Buriny - 3-4 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: preemergentná.

Paradajky - Buriny dvojklíčnolistové - 5 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: Výsadby. Postemergentne, po zakorenenie sadeníc.

Paradajky - Buriny dvojklíčnolistové - 3 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: Výsevy. Postemergentne, od 4 pravých listov.

Lucerna - Buriny - 7,5-10 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: postemergentne. Aplikujte v predjarí, pred rašením Lucerny. Ak sa aplikuje až pri pučania, dochádza k zožltnutie porastu a v prvej kosbe k zníženiu výnosu zelenej hmoty.

doba použiteľnosti
pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby.

skladovanie
prípravok skladujte podľa údajov uvedených v príbalovom letáku.
Balenie: 2x10 g + -7% v PET / AI / PE vreckách v lepenkovej škatuli s príbalovým letákom.

Zloženie

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornenie

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bayer Garden Sencor 70 WG prípravok na ničenie burín v zemiakoch, paradajkách 2x10 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Selektívny postrekový herbicíd vo forme dispergovateľného granulátu na ničenie väčšiny dvojklíčnolistových jednoročných burín v porastoch zemiakov, hrachu, paradajok, Lucerny, špargle lekárskeho a cíceru beranní.

Pôsobí na tieto buriny
Lipnici ročná, konopnicu roľná, kapsičku pastiersku, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, nevädze modrú, stavikrv vtáčí, mrlík biely, ohnicová, zemedym lekársky, horčicu roľná, peťour drobnokvetú, hviezdicu prostrednú, veroniky, pohánku opletka.

oblasť použitia
Zemiaky - Buriny dvojklíčnolistové - 5 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: postemergentne. Aplikujte pri max. výške zemiakov 10 cm a pri rešpektovaní odrodovej citlivosti. Prevažnou väčšinou odrôd je Sencor dobre znáša.

Zemiaky - Buriny dvojklíčnolistové - 5-15 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: preemergentná. Aplikujte po poslednej proorávce naslepo, krátko pred vzídením zemiakov. Na veľmi ľahkých pôdach a pri pestovaní skorých zemiakov je potrebné dodržať dávku max. 5 g / 100 m 2.

Hrach - Buriny - 3-4 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: preemergentná.

Paradajky - Buriny dvojklíčnolistové - 5 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: Výsadby. Postemergentne, po zakorenenie sadeníc.

Paradajky - Buriny dvojklíčnolistové - 3 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: Výsevy. Postemergentne, od 4 pravých listov.

Lucerna - Buriny - 7,5-10 g / 4 l / 100 m 2
Poznámka: postemergentne. Aplikujte v predjarí, pred rašením Lucerny. Ak sa aplikuje až pri pučania, dochádza k zožltnutie porastu a v prvej kosbe k zníženiu výnosu zelenej hmoty.

doba použiteľnosti
pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby.

skladovanie
prípravok skladujte podľa údajov uvedených v príbalovom letáku.
Balenie: 2x10 g + -7% v PET / AI / PE vreckách v lepenkovej škatuli s príbalovým letákom.

Zloženie

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornenie

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ