Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Elektrické, na baterky  >  Air Wick Esenciálne oleje Meadow + Spring Breeze náplň 19 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Air Wick Esenciálne oleje Meadow + Spring Breeze náplň 19 ml

-7%

Air Wick Esenciálne oleje Meadow + Spring Breeze náplň 19 ml
Naša cena
3.17 EUR s DPH 
Ušetríte 0.23 EUR (7%)
Cena pred slevou
3.4 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.17 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2402105
EAN:5999109543141
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:Air Wick®  (web)
Air Wick®
Popis produktu
Druh:elektrický osvěžovač
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Používajte len s elektrickými zastrihávačmi Air Wick.

  • 1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
  • 2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
  • 3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
  • 4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja. Najväčšia značka = max. nastavenie.
  • 5. Ak chcete kazetu vymeniť, odpojte zariadenie od elektrickej siete a jemne ju vytiahnite smerom nadol.
Upozornenie

Prečítajte si text o bezpečnom používaní a uschovajte si ho pre budúce použitie. Pred vybratím alebo vložením náhradnej kazety vždy odpojte osviežovač vzduchu od elektrickej zásuvky. Neumiestňujte ho na miesta, kde by bol osviežovač vystavený tvrdým nárazom. Osviežovač nepoužívajte spolu s predlžovacími káblami alebo adaptérmi do viacerých zásuviek. Len na použitie v interiéri. Udržujte vzpriamenú polohu. Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami, nepoužívajte kovové predmety. Nepoužívajte výrobok nepretržite - na noc ho vypnite. Pri používaní nechajte nad osviežovačom a okolo neho priestor 50 cm. Nezakrývajte ani neblokujte priechod vzduchu k osviežovaču. Nepoužívajte v malých a uzavretých priestoroch s domácimi zvieratami bez dostatočného vetrania. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia. Neumiestňujte na leštené, lakované alebo plastové povrchy. Zariadenie môžu používať len dospelí. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Air Wick Esenciálne oleje Meadow + Spring Breeze náplň 19 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Druh:elektrický osvěžovač
Použitie

Používajte len s elektrickými zastrihávačmi Air Wick.

  • 1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
  • 2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
  • 3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
  • 4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja. Najväčšia značka = max. nastavenie.
  • 5. Ak chcete kazetu vymeniť, odpojte zariadenie od elektrickej siete a jemne ju vytiahnite smerom nadol.
Upozornenie

Prečítajte si text o bezpečnom používaní a uschovajte si ho pre budúce použitie. Pred vybratím alebo vložením náhradnej kazety vždy odpojte osviežovač vzduchu od elektrickej zásuvky. Neumiestňujte ho na miesta, kde by bol osviežovač vystavený tvrdým nárazom. Osviežovač nepoužívajte spolu s predlžovacími káblami alebo adaptérmi do viacerých zásuviek. Len na použitie v interiéri. Udržujte vzpriamenú polohu. Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami, nepoužívajte kovové predmety. Nepoužívajte výrobok nepretržite - na noc ho vypnite. Pri používaní nechajte nad osviežovačom a okolo neho priestor 50 cm. Nezakrývajte ani neblokujte priechod vzduchu k osviežovaču. Nepoužívajte v malých a uzavretých priestoroch s domácimi zvieratami bez dostatočného vetrania. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia. Neumiestňujte na leštené, lakované alebo plastové povrchy. Zariadenie môžu používať len dospelí. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ