Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lezúci škodcami  >  Na šváby, ploštice, svor, rusy  >  Atak Gél na šváby gélový prípravok 10 g
Vyprodáno

Atak Gél na šváby gélový prípravok 10 g

-9%

Atak Gél na šváby gélový prípravok 10 g
Naša cena
5.28 EUR s DPH 
Ušetríte 0.5 EUR (9%)
Cena pred slevou
5.78 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.28 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:67099
EAN:8594013425469
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Atak  (web)
AgroBio® Atak
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Insekticídny gélová nástraha na ničenie švábov Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana a Blatt orientalis (dospelých a lariev). Je pre šváby príťažlivý, chutný a účinný.

Použitie

Aplikujte jako návnadu o hmotnosti 0,1 g (velikosti zrnka čočky). Přípravek Atak - Gel na šváby aplikujte do rohů, štěrbin, prasklin, okolo podlahových lišt, za kuchyňské přístroje, obklady, potrubí, elektrické desky a do všech horkých, vlhkých nebo tmavých míst vhodných pro množení švábů.

Preventivní ošetření - při převaze rusa domácího (Blatella germanica): kuchyně 2-3 kapky/m2, koupelna 1-2 kapky/m2, ostatní místnosti 1-2 kapky/10-15 m2.
Kurativní ošetření nebo při převaze švába amerického (Periplaneta americana) nebo domácího (Blatta orientalis): kuchyně 4-6 kapek/m2, koupelna 2-4 kapek/m2, ostatní místnosti 2-4 kapky/10-15 m2. Ošetření neprovádějte v místech, která jsou pravidelně čištěna.

Skladování
Skladovat v původním balení na suchém místě. Chránit před mrazem.

Zloženie

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: acetamiprid 20 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Upozornenie

Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku uložit do označené nádoby pro sběr nebezpečného odpadu a předat k odstranění.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Atak Gél na šváby gélový prípravok 10 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Insekticídny gélová nástraha na ničenie švábov Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana a Blatt orientalis (dospelých a lariev). Je pre šváby príťažlivý, chutný a účinný.

Použitie

Aplikujte jako návnadu o hmotnosti 0,1 g (velikosti zrnka čočky). Přípravek Atak - Gel na šváby aplikujte do rohů, štěrbin, prasklin, okolo podlahových lišt, za kuchyňské přístroje, obklady, potrubí, elektrické desky a do všech horkých, vlhkých nebo tmavých míst vhodných pro množení švábů.

Preventivní ošetření - při převaze rusa domácího (Blatella germanica): kuchyně 2-3 kapky/m2, koupelna 1-2 kapky/m2, ostatní místnosti 1-2 kapky/10-15 m2.
Kurativní ošetření nebo při převaze švába amerického (Periplaneta americana) nebo domácího (Blatta orientalis): kuchyně 4-6 kapek/m2, koupelna 2-4 kapek/m2, ostatní místnosti 2-4 kapky/10-15 m2. Ošetření neprovádějte v místech, která jsou pravidelně čištěna.

Skladování
Skladovat v původním balení na suchém místě. Chránit před mrazem.

Zloženie

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: acetamiprid 20 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Upozornenie

Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku uložit do označené nádoby pro sběr nebezpečného odpadu a předat k odstranění.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ