Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lezúci škodcami  >  Na mravce a faraónmi  >  Bros Prášok proti mravcom 250 g
Ponúkame iba tovar skladom

Bros Prášok proti mravcom 250 g

-6%

Bros Prášok proti mravcom 250 g
Naša cena
3.6 EUR s DPH 
Ušetríte 0.23 EUR (6%)
Cena pred slevou
3.83 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.60 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:71004
EAN:5904517229143
Výrobca:Bros sp.j. Polsko
Značka:Bros  (web)
Bros
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Univerzálne použitie:
Prášok: Asi 10 g (2 čajové lyžičky) nasypte na hniezdo alebo na cestičky, po ktorých chodí hmyz. Po zavedení prášku do hniezda sa celá kolónia mravcov zlikviduje.
Vodný roztok: 100 g prášku rozpustite v 2,5 litroch vody, dobre premiešajte a nalejte na hniezdo (približne 0,5 litra na hniezdo). Eliminácia hmyzu na mieste použitia. Roztok aplikujte dvakrát denne, ráno a večer. Mravce sa odstránia približne do 24 hodín. Špeciálne vyrobený potravinový atraktant láka mravce a zároveň zvyšuje účinnosť tohto prípravku.

Zloženie

Účinná látka: permetrín 1 % (1 g/100 g).

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Varovanie: Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Prvá pomoc: zasiahnuté oči vypláchnite vodou, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade potreby alebo pri požití vyhľadajte lekársku pomoc. Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania, Na Bojišti 1, 128 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedľajšie účinky nie sú známe. Tento materiál a jeho obal odovzdajte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu potravín.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.60 EUR
100%
Mravenci v kuchyni po týdnu požívání KO! Doporučuji.
3.60 EUR
100%
Super rychlé vyřízení.
3.60 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
3.60 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bros Prášok proti mravcom 250 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Univerzálne použitie:
Prášok: Asi 10 g (2 čajové lyžičky) nasypte na hniezdo alebo na cestičky, po ktorých chodí hmyz. Po zavedení prášku do hniezda sa celá kolónia mravcov zlikviduje.
Vodný roztok: 100 g prášku rozpustite v 2,5 litroch vody, dobre premiešajte a nalejte na hniezdo (približne 0,5 litra na hniezdo). Eliminácia hmyzu na mieste použitia. Roztok aplikujte dvakrát denne, ráno a večer. Mravce sa odstránia približne do 24 hodín. Špeciálne vyrobený potravinový atraktant láka mravce a zároveň zvyšuje účinnosť tohto prípravku.

Zloženie

Účinná látka: permetrín 1 % (1 g/100 g).

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Varovanie: Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcimi účinkami. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Prvá pomoc: zasiahnuté oči vypláchnite vodou, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade potreby alebo pri požití vyhľadajte lekársku pomoc. Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania, Na Bojišti 1, 128 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedľajšie účinky nie sú známe. Tento materiál a jeho obal odovzdajte na zbernom mieste špeciálneho alebo nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu potravín.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.60 EUR
100%
Mravenci v kuchyni po týdnu požívání KO! Doporučuji.
3.60 EUR
100%
Super rychlé vyřízení.
3.60 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
3.60 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ