Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Do uzavretého priestoru  >  Fre Pre Hang Tag Uhorka a melón interiérová vôňa, osviežovač, viacúčelový vonný záves zelený 13,5 x 6,2 x 1,2 cm 35 g
Ponúkame iba tovar skladom

Fre Pre Hang Tag Uhorka a melón interiérová vôňa, osviežovač, viacúčelový vonný záves zelený 13,5 x 6,2 x 1,2 cm 35 g

ekologicky příznivý produkt z USA, vydrží vonět až 30 dní

-4%

Fre Pre Hang Tag Uhorka a melón interiérová vôňa, osviežovač, viacúčelový vonný záves zelený 13,5 x 6,2 x 1,2 cm 35 g
Naša cena
3.07 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (4%)
Cena pred slevou
3.19 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.07 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2000106
EAN:8594194890612
Výrobca:Fresh Products LLC USA
Značka:Fre Pro  (web)
Fre Pro
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Druh:gelový osvěžovač
Použitie

Vonný záves zaveste na stenu alebo ho umiestnite na skryté miesto. Je to na vás. Osviežovač vzduchu Hang Tag je vhodný do vchodov a hál, na toalety, do šatní, kancelárií, ale aj do áut alebo vlakových kupé.

Odporúčaná doba používania- 30 dní.

Zloženie

Obsah nebezpečných látok: 2-propenal, 3-fenyl- (CAS 104-55-2) < 3,5 % 4-(1,1-dimetyletyl)-α-metylbenzénpropanal (CAS 80-54-6) < 3,5 % 1-(3,3-dietoxy-2-metyl-propyl)-4-propán-2-ylbenzén (CAS 103-95-7) < 3,5 % Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 %. Obsahuje Geraniol; vanilín; 2-(fenylmetylén) heptanal. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Upozornenie

Výrobky predávané v strednej a východnej Európe pod značkou Fre Pro vyrába v USA spoločnosť Fresh Products LLC , ktorá kladie dôraz na výrobu výrobkov zložených predovšetkým z biologicky rozložiteľných látok. Bez výnimky spĺňajú normy VOC pre USA aj Európu.

Spĺňa normu pre prchavé organické zlúčeniny v USA a Európe - výrobok šetrný k životnému prostrediu.

  • vôňu budete určite cítiť 30 dní
  • vhodná do iných interiérov ako do toalety
  • osviežovač je bezpečný, recyklovateľný, šetrný k životnému prostrediu
Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.07 EUR
100%
Příjemná a zároveň intenzivní vůně
Diskusia k produktu
Diskusia k: Fre Pre Hang Tag Uhorka a melón interiérová vôňa, osviežovač, viacúčelový vonný záves zelený 13,5 x 6,2 x 1,2 cm 35 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Druh:gelový osvěžovač
Použitie

Vonný záves zaveste na stenu alebo ho umiestnite na skryté miesto. Je to na vás. Osviežovač vzduchu Hang Tag je vhodný do vchodov a hál, na toalety, do šatní, kancelárií, ale aj do áut alebo vlakových kupé.

Odporúčaná doba používania- 30 dní.

Zloženie

Obsah nebezpečných látok: 2-propenal, 3-fenyl- (CAS 104-55-2) < 3,5 % 4-(1,1-dimetyletyl)-α-metylbenzénpropanal (CAS 80-54-6) < 3,5 % 1-(3,3-dietoxy-2-metyl-propyl)-4-propán-2-ylbenzén (CAS 103-95-7) < 3,5 % Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 %. Obsahuje Geraniol; vanilín; 2-(fenylmetylén) heptanal. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Upozornenie

Výrobky predávané v strednej a východnej Európe pod značkou Fre Pro vyrába v USA spoločnosť Fresh Products LLC , ktorá kladie dôraz na výrobu výrobkov zložených predovšetkým z biologicky rozložiteľných látok. Bez výnimky spĺňajú normy VOC pre USA aj Európu.

Spĺňa normu pre prchavé organické zlúčeniny v USA a Európe - výrobok šetrný k životnému prostrediu.

  • vôňu budete určite cítiť 30 dní
  • vhodná do iných interiérov ako do toalety
  • osviežovač je bezpečný, recyklovateľný, šetrný k životnému prostrediu
Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.07 EUR
100%
Příjemná a zároveň intenzivní vůně


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ