Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  pranie  >  Pracie prostriedky  >  odstraňovače škvŕn  >  Iberia Revolution odstraňovač odolných škvŕn kefka 150 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Iberia Revolution odstraňovač odolných škvŕn kefka 150 ml

na skvrny od trávy, ovoce, jogurtu, kečupu, propisky atd.

-8%

Iberia Revolution odstraňovač odolných škvŕn kefka 150 ml
Naša cena
4.06 EUR s DPH 
Ušetríte 0.34 EUR (8%)
Cena pred slevou
4.4 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.06 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:66875
EAN:8411660210029
Výrobca:Grupo ac Marca Barcelona
Značka:Iberia®  (web)
Iberia®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Aplikačná kefa odstráni usadenú špinu bez poškodenia tkaniny a škvrnu úplne odstráni.

Poškvrnené miesto namočte do vody. Stlačte aplikátor a trite štetcom po škvrne, kým sa nános neodstráni.Nechajte pôsobiť 2-5 minút. Potom ihneď vyperte podľa pokynov na štítku odevu. Nepoužívajte na hodváb, jemné tkaniny alebo tkaniny, ktoré sa nedajú chemicky čistiť. V prípade odevov s intenzívnymi farbami by sa mal vykonať test farebnej stálosti na mieste s nízkou viditeľnosťou.

Upozornenie

Môže spôsobiť alergickú reakciu. Riziko vážneho poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
4.06 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje
Diskusia k produktu
Diskusia k: Iberia Revolution odstraňovač odolných škvŕn kefka 150 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Aplikačná kefa odstráni usadenú špinu bez poškodenia tkaniny a škvrnu úplne odstráni.

Poškvrnené miesto namočte do vody. Stlačte aplikátor a trite štetcom po škvrne, kým sa nános neodstráni.Nechajte pôsobiť 2-5 minút. Potom ihneď vyperte podľa pokynov na štítku odevu. Nepoužívajte na hodváb, jemné tkaniny alebo tkaniny, ktoré sa nedajú chemicky čistiť. V prípade odevov s intenzívnymi farbami by sa mal vykonať test farebnej stálosti na mieste s nízkou viditeľnosťou.

Upozornenie

Môže spôsobiť alergickú reakciu. Riziko vážneho poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.06 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ