Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  zdravie  >  Dezinfekcia  >  Lysol Sviežosť vodopádu dezinfekcia v spreji na viac ako 100 povrchov, 400 ml
Vyprodáno

Lysol Sviežosť vodopádu dezinfekcia v spreji na viac ako 100 povrchov, 400 ml

Dezinfekce zabíjí 99.99% bakterií, plísní i virů vč. chřipky

Lysol Sviežosť vodopádu dezinfekcia v spreji na viac ako 100 povrchov, 400 ml
Naša cena
0.77 EUR s DPH 
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 0.77 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2100036
EAN:5999109521224
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:Lysol®  (web)
Lysol®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Nádobu dôkladne pretrepte, podržte vo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu, ktorý sa má vopred vyčistiť, a striekajte na povrch, kým ho nepokryje hmla. Pri použití na mäkký povrch by tkanina nemala byť nasiaknutá výrobkom. Nechajte uschnúť na vzduchu. Nie je potrebné utierať. Po použití na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami opláchnite vodou. Nechajte pôsobiť 10 minút na účinnú elimináciu baktérií, 15 minút na elimináciu vírusov a plesní. Povrchy môžu byť rôznej kvality. Pred použitím vždy vyskúšajte vhodnosť na malej nenápadnej ploche. Nepoužívajte na kožu, leštené drevo, lakované povrchy alebo akrylové plasty. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s hliníkom a Corianom.

Zloženie

Účinné látky: etanol CAS: 64-17-5, 58 g/100 g; alkyl(C12-C18)benzyl(dimetyl)amóniové soli 1,1-dioxo-1-λ-1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ónu (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g/100 g. Obsahuje tiež: Parfum.

Upozornenie

Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
0.77 EUR
100%
0.77 EUR
100%
0.77 EUR
100%
OK
Nic
0.77 EUR
80%
Na všechny účely
Nejslabší vůně
Diskusia k produktu
Diskusia k: Lysol Sviežosť vodopádu dezinfekcia v spreji na viac ako 100 povrchov, 400 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Nádobu dôkladne pretrepte, podržte vo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu, ktorý sa má vopred vyčistiť, a striekajte na povrch, kým ho nepokryje hmla. Pri použití na mäkký povrch by tkanina nemala byť nasiaknutá výrobkom. Nechajte uschnúť na vzduchu. Nie je potrebné utierať. Po použití na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami opláchnite vodou. Nechajte pôsobiť 10 minút na účinnú elimináciu baktérií, 15 minút na elimináciu vírusov a plesní. Povrchy môžu byť rôznej kvality. Pred použitím vždy vyskúšajte vhodnosť na malej nenápadnej ploche. Nepoužívajte na kožu, leštené drevo, lakované povrchy alebo akrylové plasty. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s hliníkom a Corianom.

Zloženie

Účinné látky: etanol CAS: 64-17-5, 58 g/100 g; alkyl(C12-C18)benzyl(dimetyl)amóniové soli 1,1-dioxo-1-λ-1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ónu (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g/100 g. Obsahuje tiež: Parfum.

Upozornenie

Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.77 EUR
100%
0.77 EUR
100%
0.77 EUR
100%
OK
Nic
0.77 EUR
80%
Na všechny účely
Nejslabší vůně


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ