Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Škodcovia rastlín Insekticídy  >  Agro Mospilan 20 SP insekticíd prípravok na ochranu rastlín 4 x 1,8 g
Vyprodáno

Agro Mospilan 20 SP insekticíd prípravok na ochranu rastlín 4 x 1,8 g

Velmi efektivní insekticid – působí na všechna vývojová stadia škůdců

-6%

Agro Mospilan 20 SP insekticíd prípravok na ochranu rastlín 4 x 1,8 g
Naša cena
3.17 EUR s DPH 
Ušetríte 0.21 EUR (6%)
Cena pred slevou
3.38 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.17 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:33716
EAN:8594028317131
Výrobca:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Značka:AgroBio® Mospilan®  (web)
AgroBio® Mospilan®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Používajte v mesiacoch apríl - október.

Apríl až apríl - apríl až apríl:
Zemiaky - Mandolína zemiaková - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14.

Jablká - Jablkový obal - 1,8 g / 7 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28.

Jabloň - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL=28.

Jadroviny - Krvavé korene - 1,8 g / 14 l vody - postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28.

Okrasné rastliny - molice - 1,8 g / 4,5 l vody - postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. moľa skleníková.

Okrasné rastliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. OL=28. Vrátane Mšice Bavlníkovej.

Uhorky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Rajčiaky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Upozornenie

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciá

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudí a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.17 EUR
100%
jeden z mála systémových insekticidů, vřele doporučuji na květiny
levný a účinný
-
3.17 EUR
90%
3.17 EUR
90%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Agro Mospilan 20 SP insekticíd prípravok na ochranu rastlín 4 x 1,8 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Používajte v mesiacoch apríl - október.

Apríl až apríl - apríl až apríl:
Zemiaky - Mandolína zemiaková - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postrek - máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=14.

Jablká - Jablkový obal - 1,8 g / 7 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28.

Jabloň - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postrek - apríl, máj, jún
Poznámka: OL=28.

Jadroviny - Krvavé korene - 1,8 g / 14 l vody - postrek - jún, júl
Poznámka: OL=28.

Okrasné rastliny - molice - 1,8 g / 4,5 l vody - postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. moľa skleníková.

Okrasné rastliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - postrek - celoročne
Poznámka: OL=3. OL=28. Vrátane Mšice Bavlníkovej.

Uhorky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august, september
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Rajčiaky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - postrek - marec, apríl, máj, jún, júl, august
Poznámka: OL=7. Aplikujte maximálne 2 krát za vegetačné obdobie.

Upozornenie

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciá

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudí a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.17 EUR
100%
jeden z mála systémových insekticidů, vřele doporučuji na květiny
levný a účinný
-
3.17 EUR
90%
3.17 EUR
90%


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ