Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Difúzery, tyčinky  >  Difúzery + náhrady  >  Pán Aróma Orchard Blossom osviežovač vzduchu difuzér 50 ml
Vyprodáno

Pán Aróma Orchard Blossom osviežovač vzduchu difuzér 50 ml

-6%

Pán Aróma Orchard Blossom osviežovač vzduchu difuzér 50 ml
Naša cena
2.35 EUR s DPH 
Ušetríte 0.15 EUR (6%)
Cena pred slevou
2.5 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.35 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1705548
EAN:5053249217369
Výrobca:151 Products UK
Značka:151 Products - Pan Aroma  (web)
151 Products - Pan Aroma
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Zabráňte kontaktu s tkaninami, drevom a povrchmi z nehrdzavejúcej ocele. Povrch chráňte podložením fľaše. Nevylievajte ho do odtoku. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len podľa návodu na použitie. Skladujte na chladnom mieste. 

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
2.35 EUR
100%
Krásně voní.
2.35 EUR
10%
Velmi nevýrazná vůně, vůbec není cítit, i to málo je dost nepříjemné...
Diskusia k produktu
Diskusia k: Pán Aróma Orchard Blossom osviežovač vzduchu difuzér 50 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Zabráňte kontaktu s tkaninami, drevom a povrchmi z nehrdzavejúcej ocele. Povrch chráňte podložením fľaše. Nevylievajte ho do odtoku. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len podľa návodu na použitie. Skladujte na chladnom mieste. 

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.35 EUR
100%
Krásně voní.
2.35 EUR
10%
Velmi nevýrazná vůně, vůbec není cítit, i to málo je dost nepříjemné...


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ