Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  technická drogérie  >  chemické produkty  >  Technický peroxid  >  Via-Rek Peroxid vodíka technický 10% bieliace a oxidačné činidlo 100 g
Vyprodáno

Via-Rek Peroxid vodíka technický 10% bieliace a oxidačné činidlo 100 g

-7%

Via-Rek Peroxid vodíka technický 10% bieliace a oxidačné činidlo 100 g
Naša cena
0.97 EUR s DPH 
Ušetríte 0.07 EUR (7%)
Cena pred slevou
1.04 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 0.97 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:01835
EAN:8594028900180
Výrobca:VIA-REK spol. s r.o.,
Značka:Via-Rek  (web)
Via-Rek
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Peroxid vodíka je jednou z najuniverzálnejších vecí, ktorú môžete mať doma. Dá sa použiť na čistenie aj bielenie, ale predovšetkým sa používa na dezinfekciu.

  • Peroxid vodíka technický 10% sa používa ako bieliace a oxidačné činidlo.
  • Číslo CAS: 7722-84-1
  • Číslo ES: 231-765-0
  • Index. číslo: 008-003-00-9
Upozornenie

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody min. 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, v těžších případech vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím vody. 

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Via-Rek Peroxid vodíka technický 10% bieliace a oxidačné činidlo 100 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Peroxid vodíka je jednou z najuniverzálnejších vecí, ktorú môžete mať doma. Dá sa použiť na čistenie aj bielenie, ale predovšetkým sa používa na dezinfekciu.

  • Peroxid vodíka technický 10% sa používa ako bieliace a oxidačné činidlo.
  • Číslo CAS: 7722-84-1
  • Číslo ES: 231-765-0
  • Index. číslo: 008-003-00-9
Upozornenie

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody min. 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, v těžších případech vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím vody. 

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ