Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  zdravie  >  Dezinfekcia  >  SANYTOL Kúpeľne Na vodný kameň dezinfekčný čistič rozprašovač 500 ml
Ponúkame iba tovar skladom

SANYTOL Kúpeľne Na vodný kameň dezinfekčný čistič rozprašovač 500 ml

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

Akcie Šlak
SANYTOL Kúpeľne Na vodný kameň dezinfekčný čistič rozprašovač 500 ml
Naša cena
3.05 EUR s DPH 
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.05 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:58354
EAN:3045206393003
Výrobca:Grupo ac Marca Barcelona
Značka:Sanytol  (web)
Sanytol
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny.

Nastriekajte prípravok na čistený povrch. Nechajte pôsobiť a potom opláchnite. V prípade ťažko čistiteľných zvyškov nechajte pôsobiť dlhší čas a v prípade potreby proces zopakujte. Nechajte pôsobiť 15 minút pre hĺbkový dezinfekčný účinok.

Odporúčania
V prípade chúlostivých povrchov (smaltovaných alebo lakovaných) nastriekajte prípravok na vlhkú handričku, utrite a opláchnite. V prípade pochybností vykonajte test na mieste s nízkou viditeľnosťou.

Zloženie

Biocídne účinné látky (TP2/AL) didecyldimetylamóniumchlorid: 9500 mg/kg, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% katiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Biocídny výrobok používajte bezpečne. Prvá pomoc: Koža: zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom a ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami.

Oči: V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyberte kontaktné šošovky a umývajte ich čistou tečúcou vodou približne 156 minút.
Prehltnutie: pri požití vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Aktívny biocíd: Didecyl(dimetyl)amóniumchlorid: 22,5.103 mg/kg.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.05 EUR
100%
Výborně čistí, odstraňuje vodní kámen.
3.05 EUR
100%
Vyzkoušíme, uvidíme
3.05 EUR
100%
Velmi se mě osvědčil
Nepoškozuje chrom na vodovodních bateriích
3.05 EUR
100%
3.05 EUR
80%
12
Diskusia k produktu
Diskusia k: SANYTOL Kúpeľne Na vodný kameň dezinfekčný čistič rozprašovač 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny.

Nastriekajte prípravok na čistený povrch. Nechajte pôsobiť a potom opláchnite. V prípade ťažko čistiteľných zvyškov nechajte pôsobiť dlhší čas a v prípade potreby proces zopakujte. Nechajte pôsobiť 15 minút pre hĺbkový dezinfekčný účinok.

Odporúčania
V prípade chúlostivých povrchov (smaltovaných alebo lakovaných) nastriekajte prípravok na vlhkú handričku, utrite a opláchnite. V prípade pochybností vykonajte test na mieste s nízkou viditeľnosťou.

Zloženie

Biocídne účinné látky (TP2/AL) didecyldimetylamóniumchlorid: 9500 mg/kg, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% katiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Biocídny výrobok používajte bezpečne. Prvá pomoc: Koža: zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom a ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami.

Oči: V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyberte kontaktné šošovky a umývajte ich čistou tečúcou vodou približne 156 minút.
Prehltnutie: pri požití vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Aktívny biocíd: Didecyl(dimetyl)amóniumchlorid: 22,5.103 mg/kg.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.05 EUR
100%
Výborně čistí, odstraňuje vodní kámen.
3.05 EUR
100%
Vyzkoušíme, uvidíme
3.05 EUR
100%
Velmi se mě osvědčil
Nepoškozuje chrom na vodovodních bateriích
3.05 EUR
100%
3.05 EUR
80%
12
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ