Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  technická drogérie  >  chemické produkty  >  Ochrana vykurovacích systémov  >  BKP TOPEKOR ochráni ústredné kúrenie 500 ml
Ponúkame iba tovar skladom

BKP TOPEKOR ochráni ústredné kúrenie 500 ml

-5%

BKP TOPEKOR ochráni ústredné kúrenie 500 ml
Naša cena
5.05 EUR s DPH 
Ušetríte 0.27 EUR (5%)
Cena pred slevou
5.32 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.05 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:01846
EAN:8594007011418
Výrobca:Bkp group, a. s. Uherský Brod
Značka:Topekor  (web)
Topekor
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Dávkovanie: obsah nádoby (500 ml) zaručuje dokonalú ochranu systému s objemom až 400 litrov vody v priebehu min. 2 roky.
Topekor sa dávkuje do obehového systému na začiatku vykurovacej sezóny, aby sa zabezpečilo dokonalé premiešanie cirkulujúcou vodou. Obsah nádoby sa musí pred použitím pretrepať a vyliať do vykurovacieho systému. nie je potrebné meniť vodu. Na dávkovanie používajte gumené rukavice. Znížená penivosť nového zloženia umožňuje pohodlné plnenie systému vodou.

Výhody pre vás:
Protikorózne účinky TOPEKORU sú založené na tvorbe veľmi tenkého molekulárneho filmu, ktorý zabraňuje tomu, aby sa rozpustený kyslík vo vykurovacom médiu dostal na povrch steny vykurovacieho potrubia alebo teplovýmenných plôch. Tento inhibítor pasivácie obsahuje aj širokopásmový biocíd, ktorý potláča baktérie a riasy vo vykurovacom systéme. Účinok proti usadzovaniu je založený na pomalom chemickom rozpúšťaní usadenín v mierne kyslom prostredí (pH 5 - 6). Vhodná hodnota kyslosti umožňuje použitie aj v systémoch obsahujúcich Cu/Al prvky. V odporúčaných pomeroch účinné zložky výrobku nezasahujú do gumových, vitónových alebo vláknitých tesnení.

Doba pôsobenia TOPEKOR-u nie je presne obmedzená, pretože rozpúšťanie tvrdých usadenín (najmä v starších systémoch) prebieha pomaly a dlhodobo.

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
5.05 EUR
100%
není
Diskusia k produktu
Diskusia k: BKP TOPEKOR ochráni ústredné kúrenie 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Dávkovanie: obsah nádoby (500 ml) zaručuje dokonalú ochranu systému s objemom až 400 litrov vody v priebehu min. 2 roky.
Topekor sa dávkuje do obehového systému na začiatku vykurovacej sezóny, aby sa zabezpečilo dokonalé premiešanie cirkulujúcou vodou. Obsah nádoby sa musí pred použitím pretrepať a vyliať do vykurovacieho systému. nie je potrebné meniť vodu. Na dávkovanie používajte gumené rukavice. Znížená penivosť nového zloženia umožňuje pohodlné plnenie systému vodou.

Výhody pre vás:
Protikorózne účinky TOPEKORU sú založené na tvorbe veľmi tenkého molekulárneho filmu, ktorý zabraňuje tomu, aby sa rozpustený kyslík vo vykurovacom médiu dostal na povrch steny vykurovacieho potrubia alebo teplovýmenných plôch. Tento inhibítor pasivácie obsahuje aj širokopásmový biocíd, ktorý potláča baktérie a riasy vo vykurovacom systéme. Účinok proti usadzovaniu je založený na pomalom chemickom rozpúšťaní usadenín v mierne kyslom prostredí (pH 5 - 6). Vhodná hodnota kyslosti umožňuje použitie aj v systémoch obsahujúcich Cu/Al prvky. V odporúčaných pomeroch účinné zložky výrobku nezasahujú do gumových, vitónových alebo vláknitých tesnení.

Doba pôsobenia TOPEKOR-u nie je presne obmedzená, pretože rozpúšťanie tvrdých usadenín (najmä v starších systémoch) prebieha pomaly a dlhodobo.

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.05 EUR
100%
není
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ