Hlavná stránka  >  Baktericid

Baktericid

Baktericid, též bakteriocid, je chemická látka, která zabíjí bakterie a v ideálním případě žádné jiné živé organismy. Mezi baktericidy patří dezinficiencia, antiseptika a antibiotika.

Baktericidní dezinficiencia

Mezi nejpoužívanější dezinficiencia patří:

 • aktivní chlor - chlornany, chloraminy, dichlorisokyanuráty a trichlorisokyanuráty, kyselina chlorná, oxid chloričitý apod.
 • aktivní kyslík - peroxidy, např. kyselina peroctová, peroxodisíran draselný, perboritan sodný, peruhličitan sodný, karbamidperoxid...
 • jód - jodovaný povidon, Lugolův roztok, jodová tinktura, jodované neionové tenzidy
 • koncentrované alkoholy - hlavně ethanol, propanol, isopropanol a jejich směsi; dále fenoxyethanol a 1- a 2-fenoxypropanol
 • fenolické látky - fenol, kresoly, halogenované fenoly (hexachlorfen, trichlorfenol, tribromfenol, pentachlorfenol) a jejich soli
 • kationové tenzidy, např. kvartérní amoniové sloučeniny (benzalkoniumchlorid, cetyltrimethylamoniumbromid, didecyldimethylamoniumchlorid, cetylpyridiniumchlorid, benzethoniumchlorid a další), jiné látky jako chlorhexidin, glukoprotamin, oktenidindihydrochlorid atd.
 • silná oxidační činidla, např. ozón nebo roztoky manganistanů
 • těžké kovy a jejich soli, např. koloidní stříbro, dusičnan stříbrný, chlorid rtuťnatý, fenylrtuťové soli, síran měďnatý, oxidochlorid měďnatý apod.
 • dostatečně koncentrované silné kyseliny (fosforečná, dusičná, sírová, amidosulfonová, toluensulfonová)
 • dostatečně koncentrované zásady (hydroxid sodný, draselný, vápenatý)

Baktericidní antiseptika

Jako antiseptika (tedy baktericidní látky, které lze použít na těle člověka nebo zvířete, na kůži, sliznicích, v ránách apod.) lze použít některé z výše uvedených dezinficiencií, za vhodných podmínek (hlavně koncentrace, pH, teploty a toxicity pro člověka nebo zvíře). Kromě jiných mezi důležité patří:

 • vhodně zředěné chlorové přípravky (např. Dakinův roztok - půlprocentní roztok chlornanu sodného nebo draselného, s hodnotou pH upravenou na 7-8; také půl- až jednoprocentní roztok benzensulfochloramidu sodného
 • jodové přípravky, např. jodovaný povidon v různých galenikách (masti, roztocích, náplastech...), dříve též Lugolův roztok
 • peroxidy, např. karbamidperoxid nebo pufrované roztoky kyseliny peroctové o koncentraci 0,1 - 0,25 %
 • alkoholy samotné nebo s dalšími antiseptiky, zejména pro kožní použití
 • slabé organické kyseliny, např. sorbová, benzoová, mléčná nebo salicylová
 • některé fenoly, např. hexachlorfen, triclosan, Dibromol
 • kationaktivní sloučeniny, např. roztoky benzalkoniumchloridu 0,05 - 0,5 %, chlorhexidinu 0,5 - 4 % nebo oktenidinu 0,1 - 2 %

Ostatní látky obecně nelze použít jako bezpečná antiseptika, protože jsou buď žíravé nebo toxické.

Baktericidní antibiotika

Baktericidní antibiotika zabíjejí bakterie; bakteriostatická antibiotika jen inhibují jejich růst nebo reprodukci.

Mezi antibiotika inhibující syntézu buněčné stěny patří:

 • beta-laktamová antibiotika - penicilin a jeho deriváty (penamy), cefalosporiny (cefemy), monobaktamy a karbapenemy)
 • vankomycin

Mohou existovat i jiná taková antibiotika.

Dalšími baktericidními antibiotiky jsou:

 • daptomycin
 • fluorochinonoly
 • metronidazol
 • nitrofurantoin
 • ko-trimoxazol

Mohou existovat i další taková antibiotika.

Aminoglykosidová antibiotika se obvykle považují za baktericidní, přesože pro některé organismy jsou jen bakteriostatická.

Rozdíl mezi bakteriostatickým a baktericidním účinkem může být závislý na dávce.© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ