Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  Tmely, silikóny  >  Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml

-7%

Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml
Naša cena
3.06 EUR s DPH 
Ušetríte 0.24 EUR (7%)
Cena pred slevou
3.3 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.06 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:65763
EAN:9000100992879
Výrobca:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Ceresit CS 7 je jednozložková spojovací výplň na báze akrylovej disperzné hmoty. Pre interiér a exteriér.

 • vysoko elastický
 • pretierateľný farbami
 • vysoká prídržnosť
 • vodeodolný
 • šetrný k životnému prostrediu
 • pre interiér i exteriér

Oblasť použitia:
Akrylátový tmel Ceresit CS 7 je určený pre vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, drevu. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacej hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka (ostenie, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) A murivom alebo omietkou. Ceresit CS 7má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napr. pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby, keramické obklady a polystyrén. Jeho použitie sa odporúča na vyplnenie škár medzi rámami a izolačnými doskami pri zatepľovaní budov. Ceresit CS 7 môže byť aplikovaný v interiéri aj exteriéri, ale iba na miestach nepodliehajúcich pnutiu, s minimálnymi nárokmi na rozťažnosť. Zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať. Akrylový tmel SK 7nepoužívejte na vyplnenie dilatačných škár alebo pracujúcich trhlín. Neodporúča sa použitie v miestach trvale zaťažených vlhkosťou.

Použitie

Příprava podkladu:
Akrylový tmel Ceresit CS 7 nanášejte na podklady suché, zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako Tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil min. 4,5 x 4,5 mm. Tloušťka vyplnění spáry by měla být stejná s její šířkou, (min. však 4,5 mm). Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí.

Zpracování: 
Kartuše CS 7 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr. Kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny. V průběhu 15 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou. Stěrkou namočenou ve vodě, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte. Při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte. Čerstvý tmel smyjte vodou. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku stříkacího nástavce. Při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikačního nástavce. Otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase.

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu).
Skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech.

Nevhodný na tmelení spojů trvale vystavených působení vody.

Zloženie

Více informací naleznete v technickém listu. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l. 

Upozornenie

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

První pomoc: Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.06 EUR
100%
Kvalita
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Ceresit CS 7 je jednozložková spojovací výplň na báze akrylovej disperzné hmoty. Pre interiér a exteriér.

 • vysoko elastický
 • pretierateľný farbami
 • vysoká prídržnosť
 • vodeodolný
 • šetrný k životnému prostrediu
 • pre interiér i exteriér

Oblasť použitia:
Akrylátový tmel Ceresit CS 7 je určený pre vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, drevu. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacej hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka (ostenie, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) A murivom alebo omietkou. Ceresit CS 7má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napr. pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby, keramické obklady a polystyrén. Jeho použitie sa odporúča na vyplnenie škár medzi rámami a izolačnými doskami pri zatepľovaní budov. Ceresit CS 7 môže byť aplikovaný v interiéri aj exteriéri, ale iba na miestach nepodliehajúcich pnutiu, s minimálnymi nárokmi na rozťažnosť. Zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať. Akrylový tmel SK 7nepoužívejte na vyplnenie dilatačných škár alebo pracujúcich trhlín. Neodporúča sa použitie v miestach trvale zaťažených vlhkosťou.

Použitie

Příprava podkladu:
Akrylový tmel Ceresit CS 7 nanášejte na podklady suché, zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako Tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte. Spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil min. 4,5 x 4,5 mm. Tloušťka vyplnění spáry by měla být stejná s její šířkou, (min. však 4,5 mm). Okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí.

Zpracování: 
Kartuše CS 7 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr. Kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny. V průběhu 15 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou. Stěrkou namočenou ve vodě, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte. Při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte. Čerstvý tmel smyjte vodou. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku stříkacího nástavce. Při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikačního nástavce. Otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase.

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu).
Skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech.

Nevhodný na tmelení spojů trvale vystavených působení vody.

Zloženie

Více informací naleznete v technickém listu. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l. 

Upozornenie

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

První pomoc: Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.06 EUR
100%
Kvalita


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ