Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Discus proti americkej múčnatke egreša 2 x 2 g
Ponúkame iba tovar skladom

AgroBio Discus proti americkej múčnatke egreša 2 x 2 g

-5%

AgroBio Discus proti americkej múčnatke egreša 2 x 2 g
Naša cena
4.07 EUR s DPH 
Ušetríte 0.21 EUR (5%)
Cena pred slevou
4.28 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.07 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2000693
EAN:8595660502145
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Discus  (web)
AgroBio® Discus
Verzia produktu
Zoznam viac
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie
  • postrekom
  • výlučne ako preventívne opatrenie raz pred kvitnutím a dvakrát po odkvitnutí egreša
Upozornenie

Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte ho, kým si neprečítate a neporozumiete všetkým bezpečnostným pokynom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie. Výrobok je klasifikovaný ako škodlivý pre zdravie a nebezpečný pre životné prostredie.

Karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Discus proti americkej múčnatke egreša 2 x 2 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
  • postrekom
  • výlučne ako preventívne opatrenie raz pred kvitnutím a dvakrát po odkvitnutí egreša
Upozornenie

Podozrenie na vyvolanie rakoviny. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte ho, kým si neprečítate a neporozumiete všetkým bezpečnostným pokynom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.Obsah/obal zlikvidujte tak, že ho odnesiete na zberný dvor do sekcie nebezpečného odpadu. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie. Výrobok je klasifikovaný ako škodlivý pre zdravie a nebezpečný pre životné prostredie.

Karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ