Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  dezinfekčné  >  proti plesni  >  Fungisan Prevencia proti plesniam bezchloru, prísada do maliarskych náterov 500 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Fungisan Prevencia proti plesniam bezchloru, prísada do maliarskych náterov 500 ml

-6%

Fungisan Prevencia proti plesniam bezchloru, prísada do maliarskych náterov 500 ml
Naša cena
5.56 EUR s DPH 
Ušetríte 0.37 EUR (6%)
Cena pred slevou
5.93 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.56 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:77177
EAN:8595039304851
Výrobca:Stachema
Značka:Stachema - FungiSan - FungiSpray  (web)
Stachema - FungiSan - FungiSpray
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie
  • Pred aplikáciou neodstraňujte formu! Napadnuté oblasti sa najprv postriekajú prípravkom Fungispray chlór alebo Fungispray bez Chlóru.
  • Ak je napadnutie plesňou závažné, postup sa musí zopakovať.
  • Následne sa na vyčistený a suchý povrch nanesie 5 % roztok Fungisanu vo vode, farbe alebo vápne (1:19), a to natretím alebo postriekaním.
  • V prípade silného napadnutia odporúčame vždy najprv naniesť prvý náter proti plesniam s 5% roztokom Fungisanu vo vode a po zaschnutí naniesť vlastný náter opäť s 5% prídavkom Fungisanu.

Na preventívnu ochranu proti plesniam počas výstavby a renovácie v extrémne vlhkom prostredí (napr. omietanie Pivníc, skladov, podhľadov, škárovanie obkladov a dlažieb v kúpeľniach, kuchynských priestoroch, bazénoch atď.), Fungisan sa pridáva priamo do malty, omietky a malty.

Výťažnosť protiplesňového náteru Fungisan:
1 kg Koncentrátu ošetrí 50 až 100 m? plochy podľa výdatnosti nanesenej farby.

Odporúčané aplikačné riedenie:

1:19 50 g na 1 kg náteru - voda vodou riediteľné farby
1:19 50 g na 1 kg náteru ochrana v stavebných materiáloch a injektážach
1:9 100 g na 1 kg farby ochrana vo fasádnych farbách

Upozornenie

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Nevylievajte ho do odtoku. Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite asi 0,5 litra vody, nevyvolávajte zvracanie. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak dýcha, odveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade kontaktu s očami ich niekoľko minút vyplachujte prúdom vody. Pri zasiahnutí pokožky ju dôkladne umyte vodou.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Fungisan Prevencia proti plesniam bezchloru, prísada do maliarskych náterov 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie
  • Pred aplikáciou neodstraňujte formu! Napadnuté oblasti sa najprv postriekajú prípravkom Fungispray chlór alebo Fungispray bez Chlóru.
  • Ak je napadnutie plesňou závažné, postup sa musí zopakovať.
  • Následne sa na vyčistený a suchý povrch nanesie 5 % roztok Fungisanu vo vode, farbe alebo vápne (1:19), a to natretím alebo postriekaním.
  • V prípade silného napadnutia odporúčame vždy najprv naniesť prvý náter proti plesniam s 5% roztokom Fungisanu vo vode a po zaschnutí naniesť vlastný náter opäť s 5% prídavkom Fungisanu.

Na preventívnu ochranu proti plesniam počas výstavby a renovácie v extrémne vlhkom prostredí (napr. omietanie Pivníc, skladov, podhľadov, škárovanie obkladov a dlažieb v kúpeľniach, kuchynských priestoroch, bazénoch atď.), Fungisan sa pridáva priamo do malty, omietky a malty.

Výťažnosť protiplesňového náteru Fungisan:
1 kg Koncentrátu ošetrí 50 až 100 m? plochy podľa výdatnosti nanesenej farby.

Odporúčané aplikačné riedenie:

1:19 50 g na 1 kg náteru - voda vodou riediteľné farby
1:19 50 g na 1 kg náteru ochrana v stavebných materiáloch a injektážach
1:9 100 g na 1 kg farby ochrana vo fasádnych farbách

Upozornenie

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Nevylievajte ho do odtoku. Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite asi 0,5 litra vody, nevyvolávajte zvracanie. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak dýcha, odveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade kontaktu s očami ich niekoľko minút vyplachujte prúdom vody. Pri zasiahnutí pokožky ju dôkladne umyte vodou.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ