Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Elektrické, na baterky  >  Glade Apple Cosy Cider s vôňou jabĺk a horúceho jablčného vína automatický osviežovač vzduchu 269 ml
Vyprodáno

Glade Apple Cosy Cider s vôňou jabĺk a horúceho jablčného vína automatický osviežovač vzduchu 269 ml

-5%

Glade Apple Cosy Cider s vôňou jabĺk a horúceho jablčného vína automatický osviežovač vzduchu 269 ml
Naša cena
7.21 EUR s DPH 
Ušetríte 0.39 EUR (5%)
Cena pred slevou
7.6 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 7.21 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2209211
EAN:5000204273335
Výrobca:S.C.Johnson
Značka:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Druh:sprej (aerosol)
Použitie

Stlačte a otvorte. Prepnite časovač do polohy Vypnuté. Zatiahnutím za červený pásik aktivujte osviežovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zatvorte kryt. Prvé občerstvenie príde o niekoľko sekúnd. Zaveste na stenu alebo položte na poličku.

Výmena batérií
Otvorte, prepnite do polohy Off, vyberte kazetu. Vymeňte ich za 2 nové alkalické batérie AA. Vložte kazetu, nastavte časovač a zatvorte kryt.

Extra tlačidlo obnovenia
Stlačte extra tlačidlo obnovenia na zadnej strane, kedykoľvek ho budete potrebovať.

Nastavenie časovača
Vyberte si z 3 možných nastavení (9, 18, 36 minút) podľa vašich preferencií uvoľňovania vône.

Upozornenie

Extrémne horľavý aerosól.Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Chráňte pred slnečným žiarením. nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vznietenia. Neprepichujte ani nepáľte ani po použití. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Obsahuje Geraniol, Linalool. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Glade Apple Cosy Cider s vôňou jabĺk a horúceho jablčného vína automatický osviežovač vzduchu 269 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Druh:sprej (aerosol)
Použitie

Stlačte a otvorte. Prepnite časovač do polohy Vypnuté. Zatiahnutím za červený pásik aktivujte osviežovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zatvorte kryt. Prvé občerstvenie príde o niekoľko sekúnd. Zaveste na stenu alebo položte na poličku.

Výmena batérií
Otvorte, prepnite do polohy Off, vyberte kazetu. Vymeňte ich za 2 nové alkalické batérie AA. Vložte kazetu, nastavte časovač a zatvorte kryt.

Extra tlačidlo obnovenia
Stlačte extra tlačidlo obnovenia na zadnej strane, kedykoľvek ho budete potrebovať.

Nastavenie časovača
Vyberte si z 3 možných nastavení (9, 18, 36 minút) podľa vašich preferencií uvoľňovania vône.

Upozornenie

Extrémne horľavý aerosól.Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Chráňte pred slnečným žiarením. nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vznietenia. Neprepichujte ani nepáľte ani po použití. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Obsahuje Geraniol, Linalool. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ