Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  pranie  >  Pracie prostriedky  >  sypké  >  Lanza Fresh & Clean Biela prací prášok na biele prádlo 90 dávok 6,3 kg
Vyprodáno

Lanza Fresh & Clean Biela prací prášok na biele prádlo 90 dávok 6,3 kg

se svěží vůní

-6%

Lanza Fresh & Clean Biela prací prášok na biele prádlo 90 dávok 6,3 kg
Naša cena
12.04 EUR s DPH 
Ušetríte 0.76 EUR (6%)
Cena pred slevou
12.8 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 12.04 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1900001
EAN:5900627074888
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:Lanza 
Lanza
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky

Nejedzte. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou.

Varovanie. . Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
12.04 EUR
100%
dobrá cena,výhodné balení a svěží vůně,hezky pere
12.04 EUR
100%
super pere a voní
12.04 EUR
100%
Na bílé prádlo supervypere skvrny i na utěrkách
12.04 EUR
90%
Poměrně výhodná cena.
12.04 EUR
70%
solidně pere
dobrá-dobře bělí
Diskusia k produktu
Diskusia k: Lanza Fresh & Clean Biela prací prášok na biele prádlo 90 dávok 6,3 kg

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky

Nejedzte. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou.

Varovanie. . Pri požití: ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

12.04 EUR
100%
dobrá cena,výhodné balení a svěží vůně,hezky pere
12.04 EUR
100%
super pere a voní
12.04 EUR
100%
Na bílé prádlo supervypere skvrny i na utěrkách
12.04 EUR
90%
Poměrně výhodná cena.
12.04 EUR
70%
solidně pere
dobrá-dobře bělí
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ