Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  technická drogérie  >  Bazény, jazierka, vírivky  >  regulácia PH  >  Probazen pH Plus 1,2 kg prípravok na úpravu vody v bazénoch
Ponúkame iba tovar skladom

Probazen pH Plus 1,2 kg prípravok na úpravu vody v bazénoch

-5%

Probazen pH Plus 1,2 kg prípravok na úpravu vody v bazénoch
Naša cena
3.83 EUR s DPH 
Ušetríte 0.21 EUR (5%)
Cena pred slevou
4.04 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.83 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:33027
EAN:8594019361204
Výrobca:Proxim s.r.o.
Značka:Probazen 
Probazen
Verzia produktu
Zoznam viac
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Na zvýšenie pH sa zvyčajne dávkuje 100 g / 10 m3 vody. Dávku je vhodné rozpustiť v približne 1 litri vody a naliať do najhlbšej časti bazéna pri spustenej filtrácii, prípadne dávku rozsypať na hladinu v najhlbšej časti bazéna pri tiež spustenej filtrácii. Po 12 až 24 hodinách vykonajte kontrolné meranie a postup opakujte, kým pH bazénovej vody nedosiahne požadovanú hodnotu.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii ho dôkladne umyte vodou. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Výrobok obsahuje Uhličitan sodný, indexové číslo: 011-005-00-2.

Prvá pomoc: v prípade požitia dajte postihnutému vypiť 2-5 dl vody, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody min. 15 minút. V prípade kontaminácie pokožky a odevu odstráňte zasiahnutý odev, opláchnite pokožku veľkým množstvom vody a mydlom. Ak dôjde k vdýchnutiu, prerušte expozíciu a postihnutú osobu prevezte na čerstvý vzduch. V závažnejších prípadoch poškodenia zdravia, pri kontakte s očami alebo požití vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie a predložte etiketu lekárovi na posúdenie. Nežiaduce zvyšky výrobku zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu. Prázdnu nádobu vypláchnite vodou, recyklujte alebo zlikvidujte ako komunálny odpad.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.83 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Probazen pH Plus 1,2 kg prípravok na úpravu vody v bazénoch

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Na zvýšenie pH sa zvyčajne dávkuje 100 g / 10 m3 vody. Dávku je vhodné rozpustiť v približne 1 litri vody a naliať do najhlbšej časti bazéna pri spustenej filtrácii, prípadne dávku rozsypať na hladinu v najhlbšej časti bazéna pri tiež spustenej filtrácii. Po 12 až 24 hodinách vykonajte kontrolné meranie a postup opakujte, kým pH bazénovej vody nedosiahne požadovanú hodnotu.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii ho dôkladne umyte vodou. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Výrobok obsahuje Uhličitan sodný, indexové číslo: 011-005-00-2.

Prvá pomoc: v prípade požitia dajte postihnutému vypiť 2-5 dl vody, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody min. 15 minút. V prípade kontaminácie pokožky a odevu odstráňte zasiahnutý odev, opláchnite pokožku veľkým množstvom vody a mydlom. Ak dôjde k vdýchnutiu, prerušte expozíciu a postihnutú osobu prevezte na čerstvý vzduch. V závažnejších prípadoch poškodenia zdravia, pri kontakte s očami alebo požití vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie a predložte etiketu lekárovi na posúdenie. Nežiaduce zvyšky výrobku zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu. Prázdnu nádobu vypláchnite vodou, recyklujte alebo zlikvidujte ako komunálny odpad.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.83 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ