Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lietajúci škodcami  >  na komármi  >  Raid Floral náhradné vankúšiky pre elektrický odparovač proti lietajúcemu hmyzu 30 kusov
Ponúkame iba tovar skladom

Raid Floral náhradné vankúšiky pre elektrický odparovač proti lietajúcemu hmyzu 30 kusov

proti komárům včetně tygřích

-5%

Raid Floral náhradné vankúšiky pre elektrický odparovač proti lietajúcemu hmyzu 30 kusov
Naša cena
7.02 EUR s DPH 
Ušetríte 0.35 EUR (5%)
Cena pred slevou
7.37 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 7.02 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03136
EAN:4000290907085
Výrobca:S.C.Johnson
Značka:Raid®  (web)
Raid®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Náhradné náplne do elektrického odparovača Raid.Jedná sa o insekticídny prípravok, ktorý zaručuje ochranu proti otravným komárom a drobnému lietajúcemu hmyzu vo dne aj v noci.Vďaka veľmi účinnému zloženiu vám jeden vankúšik poskytne ochranu po celú noc. Balenie obsahuje 30 kusov suchých vankúšika.

  • 30 nocí
  • rýchly účinok
  • zaručuje ochranu proti hmyzu
Použitie

1. Vyberte vankúš z obalu. Každá podložka poskytuje až 10 hodín ochrany.
2. Vložte podložku do odparovača do stredu roštu.
3. Zapojte odparovač do príslušnej zásuvky. Prípravok účinkuje do 30 minút.
4. Po 10 hodinách prevádzky odpojte zariadenie, vyberte vyčerpanú podložku a v prípade potreby vložte novú. Pozor na horúcu podložku.

Použite jeden odparovač s podložkou pre miestnosti do 30 m³. Vo väčších miestnostiach je potrebné použiť viac odparovačov. Vankúšiky Raid® sa môžu používať len v odparovačoch Raid®.

Upozornenie
Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/výpary/aerosóly.
Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat, nevystavujte extrémnym teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.

Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom. Počas používania odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa vaporizéra kovovými predmetmi ani mokrými rukami, kým je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre domáce zvieratá. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
7.02 EUR
90%
spolehlivě funguje
7.02 EUR
80%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Raid Floral náhradné vankúšiky pre elektrický odparovač proti lietajúcemu hmyzu 30 kusov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Náhradné náplne do elektrického odparovača Raid.Jedná sa o insekticídny prípravok, ktorý zaručuje ochranu proti otravným komárom a drobnému lietajúcemu hmyzu vo dne aj v noci.Vďaka veľmi účinnému zloženiu vám jeden vankúšik poskytne ochranu po celú noc. Balenie obsahuje 30 kusov suchých vankúšika.

  • 30 nocí
  • rýchly účinok
  • zaručuje ochranu proti hmyzu
Použitie

1. Vyberte vankúš z obalu. Každá podložka poskytuje až 10 hodín ochrany.
2. Vložte podložku do odparovača do stredu roštu.
3. Zapojte odparovač do príslušnej zásuvky. Prípravok účinkuje do 30 minút.
4. Po 10 hodinách prevádzky odpojte zariadenie, vyberte vyčerpanú podložku a v prípade potreby vložte novú. Pozor na horúcu podložku.

Použite jeden odparovač s podložkou pre miestnosti do 30 m³. Vo väčších miestnostiach je potrebné použiť viac odparovačov. Vankúšiky Raid® sa môžu používať len v odparovačoch Raid®.

Upozornenie
Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/výpary/aerosóly.
Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat, nevystavujte extrémnym teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.

Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom. Počas používania odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa vaporizéra kovovými predmetmi ani mokrými rukami, kým je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre domáce zvieratá. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.02 EUR
90%
spolehlivě funguje
7.02 EUR
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ