Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Riedidlá, rozpúšťadlá  >  Severochema Acetón technický 700 ml plechovka
Ponúkame iba tovar skladom

Severochema Acetón technický 700 ml plechovka

-6%


Severochema Acetón technický 700 ml plechovka
Naša cena
3.14 EUR s DPH 
Ušetríte 0.2 EUR (6%)
Cena pred slevou
3.34 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.14 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:61941
EAN:8595009241667
Výrobca:Severochema
Značka:Severochema  (web)
Severochema
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Acetón nachádza svoje uplatnenie ako technické rozpúšťadlo (napr. pre celulózové lepidlá) a pre ďalšie špeciálne činnosti. Bezfarebná kvapalina špecifického zápachu, horľavá, s vodou neobmedzene miešateľná.

Je určený na odmasťovanie a čistenie kovových povrchov pred aplikáciou náterových hmôt, na čistenie pracovných pomôcok a zariadení a ďalej ako špeciálny rozpúšťadlo, napr. pre nitrocelulózové lepidla. Možno ním tiež veľmi dobre odstrániť liehový popisovač. Tiež sa veľmi často používa v modelárstvo, ide o silné rozpúšťadlo, neodporúčame ho používať na umývanie citlivých pohľadových plôch napríklad ohraňovacích ABS páska pri drevo-laminátového nábytku či lakovaných dekoračných produktov.

  • na odmasťovanie a čistenie povrchu kovových predmetov pred jeho natieraním
  • na čistenie pracovných pomôcok a zariadení
  • technický acetón sa nesmie používať na umývanie pokožky
  • nemožno použiť na riedenie náterových hmôt
  • po práci umyte ruky vodou a mydlom a ošetrite regeneračným krémom
Upozornenie

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxickologické informační středisko nebo lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení pokožky a oděvu zasažený oděv, odstraňte a pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem a nakonec ji ošetřete reparačním krémem. Při nadýchání vyneste postižného na čerstvý vzduch.
Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpeční ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! UN 1090

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy - Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Neupotřebitelný zbytek rozpouštědla odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Ani prázdný obal nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdejte jen prázdný obal!

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
3.14 EUR
100%
velmi kvalitní produkt za přijatelnou cenu
Diskusia k produktu
Diskusia k: Severochema Acetón technický 700 ml plechovka

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Acetón nachádza svoje uplatnenie ako technické rozpúšťadlo (napr. pre celulózové lepidlá) a pre ďalšie špeciálne činnosti. Bezfarebná kvapalina špecifického zápachu, horľavá, s vodou neobmedzene miešateľná.

Je určený na odmasťovanie a čistenie kovových povrchov pred aplikáciou náterových hmôt, na čistenie pracovných pomôcok a zariadení a ďalej ako špeciálny rozpúšťadlo, napr. pre nitrocelulózové lepidla. Možno ním tiež veľmi dobre odstrániť liehový popisovač. Tiež sa veľmi často používa v modelárstvo, ide o silné rozpúšťadlo, neodporúčame ho používať na umývanie citlivých pohľadových plôch napríklad ohraňovacích ABS páska pri drevo-laminátového nábytku či lakovaných dekoračných produktov.

  • na odmasťovanie a čistenie povrchu kovových predmetov pred jeho natieraním
  • na čistenie pracovných pomôcok a zariadení
  • technický acetón sa nesmie používať na umývanie pokožky
  • nemožno použiť na riedenie náterových hmôt
  • po práci umyte ruky vodou a mydlom a ošetrite regeneračným krémom
Upozornenie

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxickologické informační středisko nebo lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení pokožky a oděvu zasažený oděv, odstraňte a pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem a nakonec ji ošetřete reparačním krémem. Při nadýchání vyneste postižného na čerstvý vzduch.
Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpeční ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! UN 1090

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy - Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Neupotřebitelný zbytek rozpouštědla odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Ani prázdný obal nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdejte jen prázdný obal!

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.14 EUR
100%
velmi kvalitní produkt za přijatelnou cenu


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ