Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Hnojivá, urýchľovače  >  hnojivá  >  hnojivá tekutá  >  Sulka Fungicíd kvapalný koncentrát síry pre hnojenie pôdy 1 l
Ponúkame iba tovar skladom

Sulka Fungicíd kvapalný koncentrát síry pre hnojenie pôdy 1 l

-7%

Sulka Fungicíd kvapalný koncentrát síry pre hnojenie pôdy 1 l
Naša cena
9.89 EUR s DPH 
Ušetríte 0.77 EUR (7%)
Cena pred slevou
10.66 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.89 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03460
EAN:8595078501297
Výrobca:Biom s.r.o.
Značka:Sulka 
Sulka
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Odporúčané dávkovanie: hnojivo zalievanie min. 14 dní pred výsadbou pripravte odmerané množstvo zmiešaním 10 litrov vody/10 m?.

Zemiaky 10-12 ml
Kríky, cibuľa, cibuľky 12-15 ml
Obilniny 8-10 ml
Olejniny 12-14 ml

Sulka new má vynikajúce účinky aj pri ošetrovaní drevín, viniča a ovocných stromov. Vďaka prítomnosti síry má pozitívny účinok proti prezimujúcim škodcom a proti kučeravosti broskýň. Aplikuje sa postrekom hnojiva do 5 l vody.

Broskyne 200-250 ml
Ovocné stromy 50-60 ml
Hrozno 200-250 ml

Sulka new je vhodná aj na morenie cesnaku: pred výsadbou ju namočte na 6-12 hodín do roztoku 40 ml/l vody a potom ihneď vysaďte.

Upozornenie:
Najlepšie výsledky sa dosahujú pri teplotách nižších ako 20 °C. Pri vyšších teplotách, nad 25 °C a pri postreku na rastlinu môže byť hnojivo fytotoxické (popálenie mladých rastlín), hnojivo nie je určené na listovú aplikáciu.

Zloženie

Hnojivo EC
Hnojivo NK (S,CaO) 4-14 (+14,+1) - suspenzia

Hodnota
Celkový dusík ako N v % 4,0
Dusičnanový dusík ako N v % 4,0
Vo vode rozpustný draslík ako K2Ov % 14,0
Polysulfidická síra ako S v % 14,0
Vo vode rozpustný vápnik ako CaO v % 1,0

polysulfid draselný 37188-66-9
polysulfid vápenatý 1344-81-6
Močovina 57-13-6
tiosíran draselný 10294-66-3
tetrationát draselný 13932-13-3

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Obal uchovávajte pevne uzavretý. Vyhnite sa vdychovaniu aerosólov. Používajte ochranné rukavice. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Skladujte v dobre vetraných priestoroch. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte pri teplote 5-30 °C.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Sulka Fungicíd kvapalný koncentrát síry pre hnojenie pôdy 1 l

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Odporúčané dávkovanie: hnojivo zalievanie min. 14 dní pred výsadbou pripravte odmerané množstvo zmiešaním 10 litrov vody/10 m?.

Zemiaky 10-12 ml
Kríky, cibuľa, cibuľky 12-15 ml
Obilniny 8-10 ml
Olejniny 12-14 ml

Sulka new má vynikajúce účinky aj pri ošetrovaní drevín, viniča a ovocných stromov. Vďaka prítomnosti síry má pozitívny účinok proti prezimujúcim škodcom a proti kučeravosti broskýň. Aplikuje sa postrekom hnojiva do 5 l vody.

Broskyne 200-250 ml
Ovocné stromy 50-60 ml
Hrozno 200-250 ml

Sulka new je vhodná aj na morenie cesnaku: pred výsadbou ju namočte na 6-12 hodín do roztoku 40 ml/l vody a potom ihneď vysaďte.

Upozornenie:
Najlepšie výsledky sa dosahujú pri teplotách nižších ako 20 °C. Pri vyšších teplotách, nad 25 °C a pri postreku na rastlinu môže byť hnojivo fytotoxické (popálenie mladých rastlín), hnojivo nie je určené na listovú aplikáciu.

Zloženie

Hnojivo EC
Hnojivo NK (S,CaO) 4-14 (+14,+1) - suspenzia

Hodnota
Celkový dusík ako N v % 4,0
Dusičnanový dusík ako N v % 4,0
Vo vode rozpustný draslík ako K2Ov % 14,0
Polysulfidická síra ako S v % 14,0
Vo vode rozpustný vápnik ako CaO v % 1,0

polysulfid draselný 37188-66-9
polysulfid vápenatý 1344-81-6
Močovina 57-13-6
tiosíran draselný 10294-66-3
tetrationát draselný 13932-13-3

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Obal uchovávajte pevne uzavretý. Vyhnite sa vdychovaniu aerosólov. Používajte ochranné rukavice. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Skladujte v dobre vetraných priestoroch. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte pri teplote 5-30 °C.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ