Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Zdravá jahoda Switch fungicídny prípravok proti plesni sivej 2,5 g + Harmónia Plod kvapalné ES hnojivo 90 ml, súprava dvoch produktov
Ponúkame iba tovar skladom

AgroBio Zdravá jahoda Switch fungicídny prípravok proti plesni sivej 2,5 g + Harmónia Plod kvapalné ES hnojivo 90 ml, súprava dvoch produktov

-5%

AgroBio Zdravá jahoda Switch fungicídny prípravok proti plesni sivej 2,5 g + Harmónia Plod kvapalné ES hnojivo 90 ml, súprava dvoch produktov
Naša cena
4.66 EUR s DPH 
Ušetríte 0.26 EUR (5%)
Cena pred slevou
4.92 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.66 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2002178
EAN:8595660502060
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Zdravá jahoda  (web)
AgroBio® Zdravá jahoda
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

1. ošetrenie: Harmony Fruit - pre prísun živín, bohaté kvitnutie. Aplikujte vždy pred kvitnutím, postrekom alebo zalievaním (neaplikujte na kvet).
2. ošetrenie: prepínač - proti šedej plesni. Aplikujte na začiatku kvitnutia.
3. ošetrenie: prepínač - proti šedej plesni. Aplikujte na konci kvitnutia.
4. ošetrenie: Harmony Fruit - pre prísun živín, bohaté plody. Aplikujte po odkvitnutí pomocou konve (neaplikujte na kvet)
Súprava je vždy na 2-2,5 l aplikačnej kvapaliny/ošetrenia

Zloženie

Účinné látky:

  • Prepínač - cyprodinil, fludioxonyl
  • Harmony Plod - P (fosfor) 9, K (draslík) 19
Upozornenie

Prípravok na ochranu rastlín (pre neprofesionálnych používateľov). Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výrobok je klasifikovaný ako škodlivý pre zdravie a nebezpečný pre životné prostredie.

Varovanie.Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Noste ochranný odev/ochranné rukavice/ochranné okuliare/obličajový štít. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení kože alebo vyrážke: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
4.66 EUR
100%
Doporučuji pěstitelům broskvoní.
4.66 EUR
60%
Doufám, že budu spokojena. Je to náhrada za nedostupný Syllit. Čas ukáže.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Zdravá jahoda Switch fungicídny prípravok proti plesni sivej 2,5 g + Harmónia Plod kvapalné ES hnojivo 90 ml, súprava dvoch produktov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

1. ošetrenie: Harmony Fruit - pre prísun živín, bohaté kvitnutie. Aplikujte vždy pred kvitnutím, postrekom alebo zalievaním (neaplikujte na kvet).
2. ošetrenie: prepínač - proti šedej plesni. Aplikujte na začiatku kvitnutia.
3. ošetrenie: prepínač - proti šedej plesni. Aplikujte na konci kvitnutia.
4. ošetrenie: Harmony Fruit - pre prísun živín, bohaté plody. Aplikujte po odkvitnutí pomocou konve (neaplikujte na kvet)
Súprava je vždy na 2-2,5 l aplikačnej kvapaliny/ošetrenia

Zloženie

Účinné látky:

  • Prepínač - cyprodinil, fludioxonyl
  • Harmony Plod - P (fosfor) 9, K (draslík) 19
Upozornenie

Prípravok na ochranu rastlín (pre neprofesionálnych používateľov). Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výrobok je klasifikovaný ako škodlivý pre zdravie a nebezpečný pre životné prostredie.

Varovanie.Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Noste ochranný odev/ochranné rukavice/ochranné okuliare/obličajový štít. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení kože alebo vyrážke: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Dodržiavajte návod na použitie, aby ste predišli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.66 EUR
100%
Doporučuji pěstitelům broskvoní.
4.66 EUR
60%
Doufám, že budu spokojena. Je to náhrada za nedostupný Syllit. Čas ukáže.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ