Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Quadris Max prípravok proti hubovým chorobám k ochrane viniča proti plesni révové a múčnatke révovému 250 ml
Vyprodáno

AgroBio Quadris Max prípravok proti hubovým chorobám k ochrane viniča proti plesni révové a múčnatke révovému 250 ml

-5%

AgroBio Quadris Max prípravok proti hubovým chorobám k ochrane viniča proti plesni révové a múčnatke révovému 250 ml
Naša cena
15.88 EUR s DPH 
Ušetríte 0.81 EUR (5%)
Cena pred slevou
16.69 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 15.88 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:63109
EAN:8594013425247
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Quadris Max  (web)
AgroBio® Quadris Max
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Fungicíd vo forme suspenzného Koncentrátu na ochranu viniča proti plesni révové a múčnatke révovému.

 • Quadris Max obsahuje dve fungicídne účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku.
 • Azoxystrobín patrí do chemickej skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty).
 • Má systémové a translaminárny vlastnosti, zastavuje transport elektrónov pri dýchaní mitochondrií.
 • Účinok je predovšetkým protektívne, preto sa používa pred alebo na začiatku infekcie.
 • Účinná látka azoxystrobín spôsobuje tzv. Green Effect - porasty sú dlhodobo zdravé a zelené, čo umožňuje viniči dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty.
 • Kontaktný fungicídny látka folpet zo skupiny ftalimidy pôsobí preventívne a antirezistentnej.
 • Inhibuje respiráciu a klíčenie spor hubových patogénov.
 • Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča a proti bielej hnilobe.
 • Quadris Max sa vyznačuje širokým spektrom účinku, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie choroby viniča - pleseň hroznové, múčnatke révové, biela hniloba, Botrytis cinerea (Quattro Effect).
 • Ďalej sa vyznačuje silnou vedľajšej účinnosťou na červenú šarlach viniča a čiernu škvrnitosť.
 • Spoľahlivosť účinku jegarantovaná synergickým účinkom dvoch účinných látok v modernej tekutej formulácii.

Účinná látka: azoxystrobin 93,5 g / l, folpet 500 g / l.

Použitie

Oblast použití:
Réva vinná - Padlí révové - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní. 

Réva vinná - Plíseň révová - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní.

Upozornenie

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 250 ml v PE/PA láhvi v kartonové krabičce.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Quadris Max prípravok proti hubovým chorobám k ochrane viniča proti plesni révové a múčnatke révovému 250 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Fungicíd vo forme suspenzného Koncentrátu na ochranu viniča proti plesni révové a múčnatke révovému.

 • Quadris Max obsahuje dve fungicídne účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku.
 • Azoxystrobín patrí do chemickej skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty).
 • Má systémové a translaminárny vlastnosti, zastavuje transport elektrónov pri dýchaní mitochondrií.
 • Účinok je predovšetkým protektívne, preto sa používa pred alebo na začiatku infekcie.
 • Účinná látka azoxystrobín spôsobuje tzv. Green Effect - porasty sú dlhodobo zdravé a zelené, čo umožňuje viniči dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty.
 • Kontaktný fungicídny látka folpet zo skupiny ftalimidy pôsobí preventívne a antirezistentnej.
 • Inhibuje respiráciu a klíčenie spor hubových patogénov.
 • Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča a proti bielej hnilobe.
 • Quadris Max sa vyznačuje širokým spektrom účinku, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie choroby viniča - pleseň hroznové, múčnatke révové, biela hniloba, Botrytis cinerea (Quattro Effect).
 • Ďalej sa vyznačuje silnou vedľajšej účinnosťou na červenú šarlach viniča a čiernu škvrnitosť.
 • Spoľahlivosť účinku jegarantovaná synergickým účinkom dvoch účinných látok v modernej tekutej formulácii.

Účinná látka: azoxystrobin 93,5 g / l, folpet 500 g / l.

Použitie

Oblast použití:
Réva vinná - Padlí révové - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní. 

Réva vinná - Plíseň révová - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní.

Upozornenie

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 250 ml v PE/PA láhvi v kartonové krabičce.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ