Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Elektrické, na baterky  >  Glade Sense & Spray Náplň do osviežovača vzduchu Pure Clean Linen 18 ml sprej
Vyprodáno

Glade Sense & Spray Náplň do osviežovača vzduchu Pure Clean Linen 18 ml sprej

-7%

Glade Sense & Spray Náplň do osviežovača vzduchu Pure Clean Linen 18 ml sprej
Naša cena
6.79 EUR s DPH 
Ušetríte 0.48 EUR (7%)
Cena pred slevou
7.27 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 6.79 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:53477
EAN:5000204804553
Výrobca:S.C.Johnson
Značka:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Druh:sprej (aerosol)
Upozornenie

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou. Batéria: Vložte správne (+/-). Nedokončujte ho. Batériu nerozoberajte a nevhadzujte ju do ohňa. Môže explodovať, vytekať alebo spôsobiť škodu. Používajte iba batérie AA. Prázdny obal a osviežovač zlikvidujte do separovaného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Minimálna trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale. Balenie: 18 ml náplň

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
6.79 EUR
100%
kupuji pravidelně, jen v poslední době nějak mizí z obchodní sítě, naštěstí VMD stále v nabídce má
příjemná krásná vůně
nic
Diskusia k produktu
Diskusia k: Glade Sense & Spray Náplň do osviežovača vzduchu Pure Clean Linen 18 ml sprej

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Druh:sprej (aerosol)
Upozornenie

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Osoby citlivé na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou. Batéria: Vložte správne (+/-). Nedokončujte ho. Batériu nerozoberajte a nevhadzujte ju do ohňa. Môže explodovať, vytekať alebo spôsobiť škodu. Používajte iba batérie AA. Prázdny obal a osviežovač zlikvidujte do separovaného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Minimálna trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale. Balenie: 18 ml náplň

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.79 EUR
100%
kupuji pravidelně, jen v poslední době nějak mizí z obchodní sítě, naštěstí VMD stále v nabídce má
příjemná krásná vůně
nic
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ