Hlavní stránka  >  Bros Granule na myši a potkany 20 x 25 g

Bros Granule na myši a potkany 20 x 25 g

Produkt už nejde kúpiť.
Bros Granule na myši a potkany 20 x 25 g
Kód:
68275
:
5904517022072
hmotnosť:
0.770
Výrobca:
Bros
Produkt již není možné zakoupit. V případě zájmu Vám náš zákaznický servis sdělí informaci o dostupnosti zboží.
Popis
granulát oproti hlodavcům k potírání myšou, potkanov a iných hlodavcov. Vysokú účinnosť prípravku zaručujú:
- potravný atraktivita pre hlodavce- oneskorené pôsobenie za 4 - 5 dnů po podanie, ktoré spôsobuje, že hlodavce nespojují podanie prípravku s úmrtností iných jednotlivcoch
spôsob použitie: prípravok hodno aplikovať v miestach výskyte hlodavcov, nablízku ich skrýší (v miestach suchých a zastíněných, pod zariadením, v rozích miestnoti). Granulát pokiaľ možno umiestnite do mělké nádoby. Prípravok je hodno dopĺňať tak dlho, dokiaľ bude odebírán, inako nedôjde k vyhubenie všetkých jednotlivcoch. Dávkovanie (na plochu pri 20 m˛).
myši: dávka 20 - 25 g na jednom místěkrysy: dávka 50 - 100 g na jednom mieste
K poslednímu výskyte škodcov dochádzajú po pri 10 - 15 dňoch od apikace prípravku.
Upozornenie: hlodavce sú priveľa nedůvěřiví a majú dokonalý ňuch. Z tohto dôvodu nádoby používané k aplikáciu návnady musia byť prosté akýchkoľvek pachov (to sa týka tiež rukavic a veškerého ostatního vybavenie použitého behom pokladanie prípravku).
Zloženie: 0,005% bromadiolon (antikoagulant zo skupiny derivátov hydroxykumarinu), denatonium benzoát (látka s priveľa horkú chuťou akoby prevencia oproti náhodnému požitie).
Prípravok používajte v súladu s návodom na obalu. Nástrah sa nedotýkejte holýma rukami. Po položenie zajistěte prípravok oproti prístupu detí a zvierat. Mŕtve hlodavce pravidelne odstraňujte. Prípravok přechovávejte v originálnom, tesne uzavřeném obalu na suchém mieste. Uchovávejte mimo dosahu detí. Uchovávejte oddelene od potravín, nápojů a krmív. Používajte vhodnej ochrannej rukavica. Pri požitie okamžite vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Zneškodněte tento materiál a jeho obal vo sběrném mieste pre zvláštny lebo nebezpečné odpady.
Prvý pomoc: v prípade otravy lebo výskyte znepokojivých príznakov vyhledejte medicínsku pomoc. Protijedem je vitamín K1 pod dohľadom lekára do doby obnovenie normálny zrážanlivosti krve. V situáciách, kedy je nutná iná než lekárska pomoc uvedená v odporúčaniach kontaktujte Toxikologické informačné stredisko Kliniky nemocou z povolanie. Pri nadýchání postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a kľud, v prípade obtíží vyhledejte medicínsku pomoc. Pri požitie vypláchněte ústa vodou a vyvolejte grcanie (mechanicky lebo vypitím veľkého množstvo vody), ďalej podajte niekoľkokrát veľkej dávky aktívneho (živočíšneho) uhlie s vodou. Ihneď vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Postiženého v bezvedomí lebo v křečích nepodávejte nič ústami a nevyvolávejte u nej grcanie. Pri kontakte s očima očnej viečka držte otvorená a oči vyplachujte tečúci vodou po čas 10 minút, vyjměte kontaktné šošovky. Vyhledejte medicínsku pomoc. Pri kontakte s kožou zasaženou kožu dôkladne omyjte mydlom a vodou.
parametre
VýrobcaBros sp.j. Poľsko
balenie6


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ