Hlavná stránka  >  Pranie a upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  umývanie riadu  >  Prípravky do umývačky  >  Calgonit Finish Classic Pre-soaking Aciton Lemon tablety do umývačky 38 kusov
Vyprodáno

Calgonit Finish Classic Pre-soaking Aciton Lemon tablety do umývačky 38 kusov

-9%

Calgonit Finish Classic Pre-soaking Aciton Lemon tablety do umývačky 38 kusov
Naša cena
4.79 EUR s DPH
Ušetríte 0.47 EUR (9%)
Cena pred slevou
5.26 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.79 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:36598
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
gulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a hrubý detergent odstráni všetky zvyšky jedla.Návod k použitie: Tabletu umiestnite do dávkovača na vnútornej strane dvířek vašou myčky. V prípade, že sa tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobca myčky lebo použite užívateľský manuál.Špecifická rizikOvost: Nebezpečenstvo vážneho poškodenie očí. Pokyny pre bezpečnej zachádzanie a předlékařskou prvý pomoc: Uchovávejte mimo dosahu detí. Používajte osobnej ochrannej proStriedky pre oči a obličaj. Pri zasažení očí okamžite dôkladne vypláchněte vodou a vyhledejte medicínsku pomoc. Pri požitie okamžite vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnený bezpečným spôsobom. Obsahuje subtisilin. Môže vyvolať alergickou reakciu.
Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Calgonit Finish Classic Pre-soaking Aciton Lemon tablety do umývačky 38 kusov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Diskusia k produktu
gulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a hrubý detergent odstráni všetky zvyšky jedla.Návod k použitie: Tabletu umiestnite do dávkovača na vnútornej strane dvířek vašou myčky. V prípade, že sa tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobca myčky lebo použite užívateľský manuál.Špecifická rizikOvost: Nebezpečenstvo vážneho poškodenie očí. Pokyny pre bezpečnej zachádzanie a předlékařskou prvý pomoc: Uchovávejte mimo dosahu detí. Používajte osobnej ochrannej proStriedky pre oči a obličaj. Pri zasažení očí okamžite dôkladne vypláchněte vodou a vyhledejte medicínsku pomoc. Pri požitie okamžite vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnený bezpečným spôsobom. Obsahuje subtisilin. Môže vyvolať alergickou reakciu.
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k: Calgonit Finish Classic Pre-soaking Aciton Lemon tablety do umývačky 38 kusov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Použitie

Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě, že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte uživatelský manuál.

Upozornenie

Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. Obsahuje subtisilin. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ