Hlavná stránka  >  Pranie a upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  umývanie riadu  >  Prípravky do umývačky  >  Calgonit Finish All-in-1 Classic Regular tablety do umývačky 56 + 28 kusov
Vyprodáno

Calgonit Finish All-in-1 Classic Regular tablety do umývačky 56 + 28 kusov

-9%

Calgonit Finish All-in-1 Classic Regular tablety do umývačky 56 + 28 kusov
Naša cena
11.72 EUR s DPH
Ušetríte 1.13 EUR (9%)
Cena pred slevou
12.85 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 11.72 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:52238
Výrobca:Reckitt Benckiser
Značka:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Mátu už dosť škvŕn od jedlá na vašom riadu i ďalej, čo jéj vyndáte z myčky? Vaše starosti vyrieši Calgonit All in1. Gulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a hrubý detergent odstráni všetky zvyšky jedla.
Jeho zloženie spája 10 účinkov sily Power Action, ktoré odstráni i ty naJodolnejší škvrny:

Odstraňovanie odolných škvŕn
sila odstraňujúci mastnotu
funkcia odmáčanie nečistôť
odstraňovanie čajových škvŕn
žiarivý lesk
lesk nerezového riadu
ochrana pred vodným kameňom
ochrana skla
ochrana Striebra
účinkami zvyšujúce sílu mytie

pre Vašepohodlí obsahuje tiež funkcia soli a leštidla. Odporúčajú predný výrobcovia myček. Calgonit - diamantový štandard.
Dráždivý. Špecifická rizikovost: Nebezpečenstvo vážneho poškodenie očí. Pokyny pre bezpečnej zachádzanie a předlékařskou prvý pomoc: Uchovávejte mimo dosahu detí. Používajte osobnej ochrannej proStriedky pre oči a obličaj. Pri zasažení očí okamžite dôkladne vypláchněte vodou a vyhledejte medicínsku pomoc. Pri požitie okamžite vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnený bezpečným spôsobom. Obsahuje subtisilin. Môže vyvolať alergickou reakciu.
Upozornenie

Dráždivý. Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. Obsahuje subtisilin. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Calgonit Finish All-in-1 Classic Regular tablety do umývačky 56 + 28 kusov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Diskusia k produktu
Mátu už dosť škvŕn od jedlá na vašom riadu i ďalej, čo jéj vyndáte z myčky? Vaše starosti vyrieši Calgonit All in1. Gulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a hrubý detergent odstráni všetky zvyšky jedla.
Jeho zloženie spája 10 účinkov sily Power Action, ktoré odstráni i ty naJodolnejší škvrny:

Odstraňovanie odolných škvŕn
sila odstraňujúci mastnotu
funkcia odmáčanie nečistôť
odstraňovanie čajových škvŕn
žiarivý lesk
lesk nerezového riadu
ochrana pred vodným kameňom
ochrana skla
ochrana Striebra
účinkami zvyšujúce sílu mytie

pre Vašepohodlí obsahuje tiež funkcia soli a leštidla. Odporúčajú predný výrobcovia myček. Calgonit - diamantový štandard.
Dráždivý. Špecifická rizikovost: Nebezpečenstvo vážneho poškodenie očí. Pokyny pre bezpečnej zachádzanie a předlékařskou prvý pomoc: Uchovávejte mimo dosahu detí. Používajte osobnej ochrannej proStriedky pre oči a obličaj. Pri zasažení očí okamžite dôkladne vypláchněte vodou a vyhledejte medicínsku pomoc. Pri požitie okamžite vyhledejte medicínsku pomoc a ukážte tento obal lebo označenie. Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnený bezpečným spôsobom. Obsahuje subtisilin. Môže vyvolať alergickou reakciu.
Upozornenie

Dráždivý. Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. Obsahuje subtisilin. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k: Calgonit Finish All-in-1 Classic Regular tablety do umývačky 56 + 28 kusov

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ