Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  Tmely, silikóny  >  Ceresit CS 24 Univerzálny silikón transparentný 300 ml
Vyprodáno

Ceresit CS 24 Univerzálny silikón transparentný 300 ml

-13%

Ceresit CS 24 Univerzálny silikón transparentný 300 ml
Naša cena
3.34 EUR s DPH 
Ušetríte 0.5 EUR (13%)
Cena pred slevou
3.84 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.34 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:62888
EAN:4015000414555
Výrobca:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Ceresit CS 24 univerzálny silikón je jednozložkový silikón, ktorý vytvrdzuje absorbovaním vzdušnej vlhkosti. Je vhodný na konštrukčné a opravné práce v interiéri aj exteriéri, na vytmeľovanie sklenených výplní, osadzovanie a vytmeľovanie sanitárnej techniky. Obsahuje fungicídy - Antiseptické a protiplesňové látky, čím sa stáva mimoriadne vhodným na použitie vo vlhkom prostredí. Ľahko sa nanáša a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym nesavým povrchom, ako sú sklo, keramické dlaždice a hliník.Odoláva ozónu a UV žiareniu.

 • vynikajúcu priľnavosť na mnohé nesavým materiálom, ako sú sklo, glazované keramické dlaždice a hliník
 • odolné voči vlhkosti
 • odolné voči ultrafialovému žiareniu a extrémnym teplotám

Oblasť použitia:

 • spoje a škáry v stavebníctve a technike
 • sklenárske práce
 • sanitárne aplikácie
 • spojovacie a dilatačné škáry
 • utesňovanie okien a dverí

Pre konštrukčné a opravné práce v interiéri aj exteriéri, na vytmeľovanie sklenených výplní, osadzovanie a vytmeľovanie sanitárnej techniky. Obsahuje fungicídy - Antiseptické a protiplesňové látky, čím sa stáva mimoriadne vhodným na použitie vo vlhkom prostredí. Ľahko sa nanáša a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym nesavým povrchom, ako sú sklo, keramické dlaždice a hliník. Odoláva ozónu a UV žiareniu.

Použitie

 Aplikační teplota silikonu musí být min. +20°C. Materiál zpracovávejte při teplotách prostředí od +5°C do +40°C. Při teplotách nižších než +5°C lze aplikovat jen v případě, že jsou povrchy spojů zbavené vlhkosti, sněhu nebo ledu. Povrch spár, které chcete vyplňovat, musí být čistý a suchý. Případnou mastnotu odstraňte Acetonem nebo použijte Makroflex Cleaner. Na očištění kovových povrchů lze použít líh. Zbytky starých spárovacích hmot úplně odstraňte a spáry vyčistěte. Po vhodné přípravě spáry a instalaci ochranného maskování naneseme těsnicí hmotu pomocí aplikační pistole a zpracujeme ji do pěti minut pomocí špachtle / stěrky namočené v mýdlové vodě. Nevytvrzený materiál je možno odstranit pomocí rozpouštědla. Vytvrzený materiál je možno odstranit obroušením nebo jiným mechanickým způsobem.

Spárování: Odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci kartuše. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte (pod úhlem cca 45°). Kartuši vložte do aplikační pistole. Těsnící tmel vytlačujte tak, aby nevznikly dutiny. Odstraňte přebytečný materiál a vyhlaďte špachtlí nebo stěrkou Makroflex Tool, za přidání malého množství čisté vody se saponátem. Silikon Makroflex AX 104 nedoporučujeme natírat, protože vzhledem k jeho elasticitě k němu barva nepřilne. Nástroje a znečištěné povrchy očistěte ředidlem ihned po jejich použití, dříve než silikon zatvrdne. Vytvrzený materiál se dá odstranit mechanicky pomocí vhodných nástrojů (např. odlamovacím nožem). Při přerušení práce našroubujte uzávěr na špičku aplikačního nástavce.

Velikost spáry: min. šířka 6 mm/ doporučení: pro spáry o šířce mezi 6-12 mm činí hloubka utěsněné spáry 6 mm; u spojů širších než 12 mm je třeba dodržet poměr mezi šířkou a hloubkou spáry 2:1, a to až do maximální hloubky 12 mm.

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech. Nevhodné na zásadité materiály, na korodující kovy nebo lepení zrcadel. Více informací naleznete v technickém listu a v pokynech od výrobce. Hustota = 1,01 g/cm3

Upozornenie

První pomoc: Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceresit CS 24 Univerzálny silikón transparentný 300 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Ceresit CS 24 univerzálny silikón je jednozložkový silikón, ktorý vytvrdzuje absorbovaním vzdušnej vlhkosti. Je vhodný na konštrukčné a opravné práce v interiéri aj exteriéri, na vytmeľovanie sklenených výplní, osadzovanie a vytmeľovanie sanitárnej techniky. Obsahuje fungicídy - Antiseptické a protiplesňové látky, čím sa stáva mimoriadne vhodným na použitie vo vlhkom prostredí. Ľahko sa nanáša a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym nesavým povrchom, ako sú sklo, keramické dlaždice a hliník.Odoláva ozónu a UV žiareniu.

 • vynikajúcu priľnavosť na mnohé nesavým materiálom, ako sú sklo, glazované keramické dlaždice a hliník
 • odolné voči vlhkosti
 • odolné voči ultrafialovému žiareniu a extrémnym teplotám

Oblasť použitia:

 • spoje a škáry v stavebníctve a technike
 • sklenárske práce
 • sanitárne aplikácie
 • spojovacie a dilatačné škáry
 • utesňovanie okien a dverí

Pre konštrukčné a opravné práce v interiéri aj exteriéri, na vytmeľovanie sklenených výplní, osadzovanie a vytmeľovanie sanitárnej techniky. Obsahuje fungicídy - Antiseptické a protiplesňové látky, čím sa stáva mimoriadne vhodným na použitie vo vlhkom prostredí. Ľahko sa nanáša a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym nesavým povrchom, ako sú sklo, keramické dlaždice a hliník. Odoláva ozónu a UV žiareniu.

Použitie

 Aplikační teplota silikonu musí být min. +20°C. Materiál zpracovávejte při teplotách prostředí od +5°C do +40°C. Při teplotách nižších než +5°C lze aplikovat jen v případě, že jsou povrchy spojů zbavené vlhkosti, sněhu nebo ledu. Povrch spár, které chcete vyplňovat, musí být čistý a suchý. Případnou mastnotu odstraňte Acetonem nebo použijte Makroflex Cleaner. Na očištění kovových povrchů lze použít líh. Zbytky starých spárovacích hmot úplně odstraňte a spáry vyčistěte. Po vhodné přípravě spáry a instalaci ochranného maskování naneseme těsnicí hmotu pomocí aplikační pistole a zpracujeme ji do pěti minut pomocí špachtle / stěrky namočené v mýdlové vodě. Nevytvrzený materiál je možno odstranit pomocí rozpouštědla. Vytvrzený materiál je možno odstranit obroušením nebo jiným mechanickým způsobem.

Spárování: Odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konci kartuše. Nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte (pod úhlem cca 45°). Kartuši vložte do aplikační pistole. Těsnící tmel vytlačujte tak, aby nevznikly dutiny. Odstraňte přebytečný materiál a vyhlaďte špachtlí nebo stěrkou Makroflex Tool, za přidání malého množství čisté vody se saponátem. Silikon Makroflex AX 104 nedoporučujeme natírat, protože vzhledem k jeho elasticitě k němu barva nepřilne. Nástroje a znečištěné povrchy očistěte ředidlem ihned po jejich použití, dříve než silikon zatvrdne. Vytvrzený materiál se dá odstranit mechanicky pomocí vhodných nástrojů (např. odlamovacím nožem). Při přerušení práce našroubujte uzávěr na špičku aplikačního nástavce.

Velikost spáry: min. šířka 6 mm/ doporučení: pro spáry o šířce mezi 6-12 mm činí hloubka utěsněné spáry 6 mm; u spojů širších než 12 mm je třeba dodržet poměr mezi šířkou a hloubkou spáry 2:1, a to až do maximální hloubky 12 mm.

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech. Nevhodné na zásadité materiály, na korodující kovy nebo lepení zrcadel. Více informací naleznete v technickém listu a v pokynech od výrobce. Hustota = 1,01 g/cm3

Upozornenie

První pomoc: Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ