Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  Tmely, silikóny  >  Ceresit TS 22 2x2 celoročná polyuretánová pena 750 ml
Vyprodáno

Ceresit TS 22 2x2 celoročná polyuretánová pena 750 ml

Ceresit TS 22 2x2 celoročná polyuretánová pena 750 ml
Naša cena
1.91 EUR s DPH 
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.91 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:66687
EAN:4740008200717
Výrobca:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

2x2 celoročné (pri teplotách od + 35 ° C do -10 ° C) polyuretánová pena s možnosťou aplikácie pomocou pištole alebo trubičkového adaptéra.

Ceresit TS 22 je jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, pre pištoľovou i trubičkovú aplikáciu. Expanzia peny nanášanej pomocou trubičkového aplikátora je nižšia, než u štandardných trubičkových pien, výťažnosť je však vyššia. Aplikácia pomocou pištole umožňuje docieliť vysokej presnosti nanášania a má taktiež nízkoexpanznou parametre. Penu pred použitím skladujte aspoň 12 hodín pri izbovej teplote.Čerstvé peny sa nedotýkajte.

 • vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
 • vysoká tepelná a akustická izolácia
 • veľmi dobré vyplňovacie schopnosti
 • veľmi presné dávkovanie
 • minimálny odpad vďaka presnému dávkovanie
 • odoláva starnutiu

Oblasť použitia:
Pre montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov. Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, umožňujúci pištoľovou aj trubičkovú aplikáciu. Umožňuje voľbu aplikátora podľa konkrétnej situácie a preferencií používateľa. Aplikácia pomocou pištole vykazuje štandardné parametre pištoľovej peny. Expanzia peny nanášanej pomocou trubičkového aplikátora je nižšia ako u štandardných trubičkových pien, zároveň dosahuje vyššiu výťažnosť.

Použitie

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru Šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

Upozornenie

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na Karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceresit TS 22 2x2 celoročná polyuretánová pena 750 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

2x2 celoročné (pri teplotách od + 35 ° C do -10 ° C) polyuretánová pena s možnosťou aplikácie pomocou pištole alebo trubičkového adaptéra.

Ceresit TS 22 je jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, pre pištoľovou i trubičkovú aplikáciu. Expanzia peny nanášanej pomocou trubičkového aplikátora je nižšia, než u štandardných trubičkových pien, výťažnosť je však vyššia. Aplikácia pomocou pištole umožňuje docieliť vysokej presnosti nanášania a má taktiež nízkoexpanznou parametre. Penu pred použitím skladujte aspoň 12 hodín pri izbovej teplote.Čerstvé peny sa nedotýkajte.

 • vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
 • vysoká tepelná a akustická izolácia
 • veľmi dobré vyplňovacie schopnosti
 • veľmi presné dávkovanie
 • minimálny odpad vďaka presnému dávkovanie
 • odoláva starnutiu

Oblasť použitia:
Pre montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov. Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, umožňujúci pištoľovou aj trubičkovú aplikáciu. Umožňuje voľbu aplikátora podľa konkrétnej situácie a preferencií používateľa. Aplikácia pomocou pištole vykazuje štandardné parametre pištoľovej peny. Expanzia peny nanášanej pomocou trubičkového aplikátora je nižšia ako u štandardných trubičkových pien, zároveň dosahuje vyššiu výťažnosť.

Použitie

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru Šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

Upozornenie

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na Karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ