Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  záhrada  >  Hnojivá, urýchľovače  >  hnojivá  >  hnojivá granulové  >  Biom Ledek vápenaté granulované hnojivo na regeneračné hnojenie 2,5 kg
Ponúkame iba tovar skladom

Biom Ledek vápenaté granulované hnojivo na regeneračné hnojenie 2,5 kg

-5%

Biom Ledek vápenaté granulované hnojivo na regeneračné hnojenie 2,5 kg
Naša cena
4.07 EUR s DPH 
Ušetríte 0.21 EUR (5%)
Cena pred slevou
4.28 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.07 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2302768
EAN:8595078500252
Výrobca:Biom s.r.o.
Značka:Biom 
Biom
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Odporúča sa najmä na regeneračné hnojenie ozimín, na neskoré (kvalitatívne) hnojenie obilnín, na hnojenie oslabených ďatelinovín, na hnojenie cukrovej repy, kŕmnej repy, maku, kukurice, zelených miešaniek , lúčnych plodín, ovocia, zeleniny a na operatívne odstraňovanie nedostatku vápnika vo výžive rastlín. Vzhľadom na vysokú pohyblivosť dusíka v pôde a riziko vyplavovania sa vyššie dávky hliníka vápenatého neodporúčajú na ľahkých piesočnatých pôdach, v oblastiach s vysokým množstvom zrážok a vo všeobecnosti sa neodporúčajú jednotné dávky nad 300 kg/ha.

Nie je vhodný na hnojenie vápnomilných rastlín, ako sú Rododendrony, azalky, čučoriedky a iné.

 • ledok vápenatý je biela kryštalická látka, ktorá vytvára hydratačný vápenec
 • je to silná zásada, ktorá môže reagovať s kyselinami za vzniku solí
 • je rozpustný vo vode a jeho roztoky sú silne alkalické
 • v priemysle sa jodid vápenatý používa v mnohých rôznych oblastiach
 • v stavebníctve sa používa ako súčasť vápenného sladu a betónu na zvýšenie jeho pevnosti a stability
 • v poľnohospodárstve sa používa na vápnenie a reguláciu pH na zlepšenie úrodnosti pôdy a rastu rastlín
 • používa sa v niektorých kozmetických a hygienických výrobkoch, ako sú zubné pasty a detské prášky, pretože má schopnosť znižovať kyslosť a zmierňovať podráždenie pokožky
 • v potravinárskom priemysle sa používa ako súčasť niektorých doplnkov, napríklad na zahusťovanie a konzervovanie potravín
 • používa sa aj v chemickom priemysle ako katalyzátor pri niektorých chemických reakciách
 • v medicíne sa používa na liečbu príznakov prekyslenia krvi a ako súčasť niektorých dentálnych materiálov
Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Biom Ledek vápenaté granulované hnojivo na regeneračné hnojenie 2,5 kg

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Odporúča sa najmä na regeneračné hnojenie ozimín, na neskoré (kvalitatívne) hnojenie obilnín, na hnojenie oslabených ďatelinovín, na hnojenie cukrovej repy, kŕmnej repy, maku, kukurice, zelených miešaniek , lúčnych plodín, ovocia, zeleniny a na operatívne odstraňovanie nedostatku vápnika vo výžive rastlín. Vzhľadom na vysokú pohyblivosť dusíka v pôde a riziko vyplavovania sa vyššie dávky hliníka vápenatého neodporúčajú na ľahkých piesočnatých pôdach, v oblastiach s vysokým množstvom zrážok a vo všeobecnosti sa neodporúčajú jednotné dávky nad 300 kg/ha.

Nie je vhodný na hnojenie vápnomilných rastlín, ako sú Rododendrony, azalky, čučoriedky a iné.

 • ledok vápenatý je biela kryštalická látka, ktorá vytvára hydratačný vápenec
 • je to silná zásada, ktorá môže reagovať s kyselinami za vzniku solí
 • je rozpustný vo vode a jeho roztoky sú silne alkalické
 • v priemysle sa jodid vápenatý používa v mnohých rôznych oblastiach
 • v stavebníctve sa používa ako súčasť vápenného sladu a betónu na zvýšenie jeho pevnosti a stability
 • v poľnohospodárstve sa používa na vápnenie a reguláciu pH na zlepšenie úrodnosti pôdy a rastu rastlín
 • používa sa v niektorých kozmetických a hygienických výrobkoch, ako sú zubné pasty a detské prášky, pretože má schopnosť znižovať kyslosť a zmierňovať podráždenie pokožky
 • v potravinárskom priemysle sa používa ako súčasť niektorých doplnkov, napríklad na zahusťovanie a konzervovanie potravín
 • používa sa aj v chemickom priemysle ako katalyzátor pri niektorých chemických reakciách
 • v medicíne sa používa na liečbu príznakov prekyslenia krvi a ako súčasť niektorých dentálnych materiálov
Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ