Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  technická drogérie  >  Bazény, jazierka, vírivky  >  odstraňovače rias  >  Proxim Modrá skalica síran meďnatý, technický 1 kg vrecko
Ponúkame iba tovar skladom

Proxim Modrá skalica síran meďnatý, technický 1 kg vrecko

-5%

Proxim Modrá skalica síran meďnatý, technický 1 kg vrecko
Naša cena
6.78 EUR s DPH 
Ušetríte 0.38 EUR (5%)
Cena pred slevou
7.16 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 6.78 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:01807
EAN:8594019360306
Výrobca:Proxim s.r.o.
Značka:Proxim 
Proxim
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Čo má spoločné Síran meďnatý a vzorec CuSO4?

 • Jedná sa o modrú skalicu, ktorá svojím vzhľadom pripomína nebesky modrú oblohu.
 • Modrá skalica vznikne reakciou kyseliny sírovej s oxidom meďnatým.

Načo nám však modrá skalica je?
Modrá skalica má široké využitie. Ak máte napríklad bazén, potom sa pravdepodobne stretávate s menším, či väčším výskytom rias v bazéne. Ak tomu tak je, potom môžete vyskúšať účinky modrej skalice. Žne totiž úspech v potlačení ďalšieho rastu rias.

Modrú skalicu môžete tiež nájsť v celej rade prípravkov pre účinné hubenie rozličných škodcov v poľnohospodárstve.

 • Drevo, ako materiál je potrebný impregnovať, aby nedošlo k jeho hnitiu. Ponúka sa však otázka, čím impregnovať. A opäť tu máme modrú skalicu, ktorá sa využíva pri výrobe spomínaných impregnačných látok.
 • Modrá skalica má ďalej nemalé uplatnenie na výrobu solí, a to ku galvanickému pokovovanie.
 • Možno Vás prekvapí informácia, ale modrá skalica sa tiež používa pri výrobe umelého hodvábu.
 • V neposlednom rade nachádza modrá skalica uplatnenie v podobe priemyselných chemikálií.
 • Modrá skalica sa využíva tiež vo veterinárnej medicíne, a to ako veterinárne liečivo.
 • Aj v lekárstve nájdete skalicu modrú, a to v podobe dávicího prostriedku.
 • Ak ste majiteľovi rodinného domu, chaty, chalupy, potom ste možno zaznamenali v malom, či väčším výskytu na streche existenciu machov a lišajníkov. Aj v tomto prípade môžete využiť pozitívne účinky modrej skalice.

Modrá skalica potláča rast rias v bazénoch
Komu by sa nepáčilo si užívať relaxácie v bazéne, a to treba celé leto. Ovšem, kto by sa chcel strach do AQUAparku. Okrem toho, každodenné návšteva by mohla značne zamávať s rodinným rozpočtom. A tak nie je výnimkou, že majitelia rodinných domov, chát, chalúp, ktorí disponujú ešte priľahlým stavebným pozemkom, volia možnosť vlastného bazénika. A nemusí sa jednať o žiadny veľký bazén. Aj bazén s dĺžkou 3, či 4 metrov, dokáže splniť svoj účel.

Na druhú stranu je však potrebné počítať s tým, že samotná investícia v podobe kúpy bazéne nestačí. Aby ste sa mohli tešiť z bezproblémového kúpania, bez zdravotných rizík, potom je potrebné venovať bazénu pravidelnú starostlivosť. Bohužiaľ v spojitosti s bazénom súvisí aj vznik rias. Vysporiadať sa však s nimi môžete celkom ľahko. Chce to len mať ten správny, účinný prostriedok. Vyskúšať môžete napríklad modrú skalicu čiže síran meďnatý. Modrú skalicu možno kúpiť v sáčkoch, či vreciach, a to o rozličné hmotnosti. Určite sa Vám oplatí väčšie balenie.

Čo sa týka dávkovania modrej skalice pre ničenie rias, potom sa jedná o množstve cca 5g na 1m 3 vody. Vedľa správneho množstva modrej skalice, je tiež potrebné pamätať na pravidelnosť. Modrou skalicu je vhodné použiť, ako prevenciu proti vzniku ďalších rias, zhruba raz za dva, až tri týždne.

Modrá skalica v domácnosti
Prakticky v každej domácnosti nájde modrá skalica využitie. Ak stojíte pred otázkou, či vymaľovať zašpinenú, či zaprášenú časť steny, alebo za pomoci "nejakého" účinného riešenia oddialiť výmaľbu, potom môžete siahnuť po modrej skalicu.

Z modrej skalice je totiž možné s pomôcť vriacej vody a múky, vytvoriť tzv. čistiace cestíčko, ktoré funguje podobne ako Guma. Nelepivým cestom potom stačí len stenu očistiť a následne ľahko omiesť. A ako si cesto urobiť? Do 0,5l vriacej vody nasypte 20g modrej skalice. Potom za stáleho miešania prisypávajte hladkú múku, a to cca 0,5kg. Zmes potom spracujte v cesto. Len pozor, nech si vyhotovené cesto nepopletie niekto z členov Vašej rodiny, treba s cestom na vianočné pečivo.

Použitie

Způsob aplikace do bázenové vody:
Skalici si nejdřív smíchejte v kbelíku s vodou a nechte ji v něm dokonale rozpustit. Pak spusťte filtraci a nalijte roztok do bazénu a pak důkladně filtrujte po dobu 24 hodin. Výsledkem vašeho snažení bude křišťálové průzračná voda, která vám pak vydrží po celé léto. Podle potřeby vždy můžete přidat také chlorové tablety. Hodnotu Chlóru včetně pH raději kontrolujte jednou týdně a na ZÁKLADě zjištěných výsledků vodu pak můžete upravovat.

Dávkování v zemědělství:
Hnojení (zálivkou i postřikem) 0,5 g na 1 l vody na 1 m². Předseťové máčení semen (při setí na půdách s nízkým obsahem Cu) roztok 0,02 - 0,05 %, tj. 0,2 - 0,5 g hnojiva na 1 litr vody. Potlačení lišejníků, mechu a houbových chorob (zálivkou i  postřikem) 10 - 20 g / 1 l vody (nelze přesně určit na jakou plochu tato dávka vystačí, neboť to závisí na velikosti listové plochy či porostu)

Zloženie

Skalice modrá, tedy síran Měďnatý, obsahuje 25 % mědi. Např. 4 g skalice obsahují 1 g mědi. Skalice modrá je velmi levný a dobrý způsob jak dostat Měď nebo spíše Měďnaté Ionty do vody v bazénu. Měď funguje jako biocid, tlumí růst nežádoucích organizmů a velmi dobře specificky funguje jako algicid, tedy proti řasám. Rozdíl mezi skalicí a chlorem je, že chlor má s již rostoucími řasami velký problém. Muselo by se ho dát tolik, kolik je pro člověka nesnesitelné. Dostatečně účinná a zároveň životu bezpečná koncentrace mědi je 1 až 2 mg/l, což je odpovídá 4 až 8 mg/l skalice modré, tedy 4 až 8 g/m³.

Upozornenie

Toxicita: Při požití dochází k silnému zvracení a vodnatým průjmům s příměsí krve. Postižený může s příznaky těžkého šoku zemřít během několika hodin. Jako protijed podáme Mléko nebo jednu lžičku ferrokyanidu draselného rozpuštěného v půl litru vody. Poté vyvoláme zvracení, ale maximálně deset minut po intoxikaci. Při potřísnění kůže vodným roztokem CuSO4 omyjeme pokožku vodou a mýdlem. Zvláště nebezpečný je pro vodní organismy, zejména vodní bezobratlé.

První pomoc: Při zasažení očí okamžitě vyplachovat min. 15 minut proudem čisté vody. Při požití vypláchnout ústa, vypít asi 0,5 l vody a vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení pokožky a oděvu ihned odstranit oděv a omýt se vodou a mýdlem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
6.78 EUR
100%
Vše co jsem potřeboval jsem dostal v balíku a v pořádku.
6.78 EUR
100%
6.78 EUR
100%
OK
6.78 EUR
100%
dobrá kvalita za slušnou cenu
6.78 EUR
100%
123
Diskusia k produktu
Diskusia k: Proxim Modrá skalica síran meďnatý, technický 1 kg vrecko

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Čo má spoločné Síran meďnatý a vzorec CuSO4?

 • Jedná sa o modrú skalicu, ktorá svojím vzhľadom pripomína nebesky modrú oblohu.
 • Modrá skalica vznikne reakciou kyseliny sírovej s oxidom meďnatým.

Načo nám však modrá skalica je?
Modrá skalica má široké využitie. Ak máte napríklad bazén, potom sa pravdepodobne stretávate s menším, či väčším výskytom rias v bazéne. Ak tomu tak je, potom môžete vyskúšať účinky modrej skalice. Žne totiž úspech v potlačení ďalšieho rastu rias.

Modrú skalicu môžete tiež nájsť v celej rade prípravkov pre účinné hubenie rozličných škodcov v poľnohospodárstve.

 • Drevo, ako materiál je potrebný impregnovať, aby nedošlo k jeho hnitiu. Ponúka sa však otázka, čím impregnovať. A opäť tu máme modrú skalicu, ktorá sa využíva pri výrobe spomínaných impregnačných látok.
 • Modrá skalica má ďalej nemalé uplatnenie na výrobu solí, a to ku galvanickému pokovovanie.
 • Možno Vás prekvapí informácia, ale modrá skalica sa tiež používa pri výrobe umelého hodvábu.
 • V neposlednom rade nachádza modrá skalica uplatnenie v podobe priemyselných chemikálií.
 • Modrá skalica sa využíva tiež vo veterinárnej medicíne, a to ako veterinárne liečivo.
 • Aj v lekárstve nájdete skalicu modrú, a to v podobe dávicího prostriedku.
 • Ak ste majiteľovi rodinného domu, chaty, chalupy, potom ste možno zaznamenali v malom, či väčším výskytu na streche existenciu machov a lišajníkov. Aj v tomto prípade môžete využiť pozitívne účinky modrej skalice.

Modrá skalica potláča rast rias v bazénoch
Komu by sa nepáčilo si užívať relaxácie v bazéne, a to treba celé leto. Ovšem, kto by sa chcel strach do AQUAparku. Okrem toho, každodenné návšteva by mohla značne zamávať s rodinným rozpočtom. A tak nie je výnimkou, že majitelia rodinných domov, chát, chalúp, ktorí disponujú ešte priľahlým stavebným pozemkom, volia možnosť vlastného bazénika. A nemusí sa jednať o žiadny veľký bazén. Aj bazén s dĺžkou 3, či 4 metrov, dokáže splniť svoj účel.

Na druhú stranu je však potrebné počítať s tým, že samotná investícia v podobe kúpy bazéne nestačí. Aby ste sa mohli tešiť z bezproblémového kúpania, bez zdravotných rizík, potom je potrebné venovať bazénu pravidelnú starostlivosť. Bohužiaľ v spojitosti s bazénom súvisí aj vznik rias. Vysporiadať sa však s nimi môžete celkom ľahko. Chce to len mať ten správny, účinný prostriedok. Vyskúšať môžete napríklad modrú skalicu čiže síran meďnatý. Modrú skalicu možno kúpiť v sáčkoch, či vreciach, a to o rozličné hmotnosti. Určite sa Vám oplatí väčšie balenie.

Čo sa týka dávkovania modrej skalice pre ničenie rias, potom sa jedná o množstve cca 5g na 1m 3 vody. Vedľa správneho množstva modrej skalice, je tiež potrebné pamätať na pravidelnosť. Modrou skalicu je vhodné použiť, ako prevenciu proti vzniku ďalších rias, zhruba raz za dva, až tri týždne.

Modrá skalica v domácnosti
Prakticky v každej domácnosti nájde modrá skalica využitie. Ak stojíte pred otázkou, či vymaľovať zašpinenú, či zaprášenú časť steny, alebo za pomoci "nejakého" účinného riešenia oddialiť výmaľbu, potom môžete siahnuť po modrej skalicu.

Z modrej skalice je totiž možné s pomôcť vriacej vody a múky, vytvoriť tzv. čistiace cestíčko, ktoré funguje podobne ako Guma. Nelepivým cestom potom stačí len stenu očistiť a následne ľahko omiesť. A ako si cesto urobiť? Do 0,5l vriacej vody nasypte 20g modrej skalice. Potom za stáleho miešania prisypávajte hladkú múku, a to cca 0,5kg. Zmes potom spracujte v cesto. Len pozor, nech si vyhotovené cesto nepopletie niekto z členov Vašej rodiny, treba s cestom na vianočné pečivo.

Použitie

Způsob aplikace do bázenové vody:
Skalici si nejdřív smíchejte v kbelíku s vodou a nechte ji v něm dokonale rozpustit. Pak spusťte filtraci a nalijte roztok do bazénu a pak důkladně filtrujte po dobu 24 hodin. Výsledkem vašeho snažení bude křišťálové průzračná voda, která vám pak vydrží po celé léto. Podle potřeby vždy můžete přidat také chlorové tablety. Hodnotu Chlóru včetně pH raději kontrolujte jednou týdně a na ZÁKLADě zjištěných výsledků vodu pak můžete upravovat.

Dávkování v zemědělství:
Hnojení (zálivkou i postřikem) 0,5 g na 1 l vody na 1 m². Předseťové máčení semen (při setí na půdách s nízkým obsahem Cu) roztok 0,02 - 0,05 %, tj. 0,2 - 0,5 g hnojiva na 1 litr vody. Potlačení lišejníků, mechu a houbových chorob (zálivkou i  postřikem) 10 - 20 g / 1 l vody (nelze přesně určit na jakou plochu tato dávka vystačí, neboť to závisí na velikosti listové plochy či porostu)

Zloženie

Skalice modrá, tedy síran Měďnatý, obsahuje 25 % mědi. Např. 4 g skalice obsahují 1 g mědi. Skalice modrá je velmi levný a dobrý způsob jak dostat Měď nebo spíše Měďnaté Ionty do vody v bazénu. Měď funguje jako biocid, tlumí růst nežádoucích organizmů a velmi dobře specificky funguje jako algicid, tedy proti řasám. Rozdíl mezi skalicí a chlorem je, že chlor má s již rostoucími řasami velký problém. Muselo by se ho dát tolik, kolik je pro člověka nesnesitelné. Dostatečně účinná a zároveň životu bezpečná koncentrace mědi je 1 až 2 mg/l, což je odpovídá 4 až 8 mg/l skalice modré, tedy 4 až 8 g/m³.

Upozornenie

Toxicita: Při požití dochází k silnému zvracení a vodnatým průjmům s příměsí krve. Postižený může s příznaky těžkého šoku zemřít během několika hodin. Jako protijed podáme Mléko nebo jednu lžičku ferrokyanidu draselného rozpuštěného v půl litru vody. Poté vyvoláme zvracení, ale maximálně deset minut po intoxikaci. Při potřísnění kůže vodným roztokem CuSO4 omyjeme pokožku vodou a mýdlem. Zvláště nebezpečný je pro vodní organismy, zejména vodní bezobratlé.

První pomoc: Při zasažení očí okamžitě vyplachovat min. 15 minut proudem čisté vody. Při požití vypláchnout ústa, vypít asi 0,5 l vody a vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení pokožky a oděvu ihned odstranit oděv a omýt se vodou a mýdlem. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.78 EUR
100%
Vše co jsem potřeboval jsem dostal v balíku a v pořádku.
6.78 EUR
100%
6.78 EUR
100%
OK
6.78 EUR
100%
dobrá kvalita za slušnou cenu
6.78 EUR
100%
123


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ