Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Auto - moto  >  autokozmetika  >  Šampóny, čističe  >  Regua Ochranný prostriedok na ošetrenie gumových výrobkov 200 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Regua Ochranný prostriedok na ošetrenie gumových výrobkov 200 ml

-4%

Regua Ochranný prostriedok na ošetrenie gumových výrobkov 200 ml
Naša cena
2.59 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (4%)
Cena pred slevou
2.71 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.59 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:04064
EAN:8594005500761
Výrobca:Druchema, chemické výrobní družstvo
Značka:Důbrava Regun  (web)
Důbrava Regun
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Regua je určený pre výrobky z gumy, vystavené slnku, mrazu a vhkosti, napr. tesnení u automobilov, okien, chladničiek práčok, na gumové hadice a všetky druhy pneumatík, najmä pri ich sezónnom uložení.

 • zabraňuje oxidácii a starnutiu gumy
 • predlžuje životnosť gumových výrobkov
 • obnovuje elasticitu, pružnosť a súdržnosť
 • Dokonale zmäkčuje vodu.
 • zabraňuje vzniku a usadzovaniu vápenatých zrazenín na bielizni, bubna a ohrievacím telese práčky.
 • už pri nízkych teplotách rýchlo a nenásilne uvoľňuje väčšinu nečistôt z praného textilu
 • šetrí tkaniny, znižuje dávkovanie pracích prostriedkov
 • vynikajúci pri namáčanie a pranie záclon
 • v automatických práčkach zabraňuje vzniku a usadzovaniu vápenatých usadenín z tvrdej vody na vykurovacích telesách a rozpúšťa už vzniknuté usadeniny
Použitie

Regum naneste v tenké vrstvé na čistou a suchou pryž štětcem, po vsáknutí přebytek setřete suchým hadříkem. Podle potřeby nátěr opakujte.

Upozornenie

Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
2.59 EUR
100%
Bezvadný výrobek.
2.59 EUR
100%
doporučuji
klasika osvědčená léty praxe
2.59 EUR
90%
2.59 EUR
90%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Regua Ochranný prostriedok na ošetrenie gumových výrobkov 200 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Regua je určený pre výrobky z gumy, vystavené slnku, mrazu a vhkosti, napr. tesnení u automobilov, okien, chladničiek práčok, na gumové hadice a všetky druhy pneumatík, najmä pri ich sezónnom uložení.

 • zabraňuje oxidácii a starnutiu gumy
 • predlžuje životnosť gumových výrobkov
 • obnovuje elasticitu, pružnosť a súdržnosť
 • Dokonale zmäkčuje vodu.
 • zabraňuje vzniku a usadzovaniu vápenatých zrazenín na bielizni, bubna a ohrievacím telese práčky.
 • už pri nízkych teplotách rýchlo a nenásilne uvoľňuje väčšinu nečistôt z praného textilu
 • šetrí tkaniny, znižuje dávkovanie pracích prostriedkov
 • vynikajúci pri namáčanie a pranie záclon
 • v automatických práčkach zabraňuje vzniku a usadzovaniu vápenatých usadenín z tvrdej vody na vykurovacích telesách a rozpúšťa už vzniknuté usadeniny
Použitie

Regum naneste v tenké vrstvé na čistou a suchou pryž štětcem, po vsáknutí přebytek setřete suchým hadříkem. Podle potřeby nátěr opakujte.

Upozornenie

Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.59 EUR
100%
Bezvadný výrobek.
2.59 EUR
100%
doporučuji
klasika osvědčená léty praxe
2.59 EUR
90%
2.59 EUR
90%


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ