Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Auto - moto  >  Auto-moto kvapaliny  >  Oleje, vazelíny  >  Tempo Silikónový olej vhodný na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch 300 ml sprej
Vyprodáno

Tempo Silikónový olej vhodný na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch 300 ml sprej

Chrání, konzervuje, zvyšuje pružnost a životnost

-4%

Tempo Silikónový olej vhodný na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch 300 ml sprej
Naša cena
2.96 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (4%)
Cena pred slevou
3.08 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.96 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:55221
EAN:8594825003114
Výrobca:Druchema, chemické výrobní družstvo
Značka:Druchema Tempo®  (web)
Druchema Tempo®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Silikónový olej v spreji je vhodný na použitie v priemysle i domácnosti na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch. Ďalej v automobilovom priemysle, údržbe bicyklov, reťazí, čapov, či šijacích strojov, dverných závesov, zámkov atď.

 • Chráni, konzervuje, zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk gumových líšt, tesnení a plastov nárazníkov.
 • Separuje formy pri lisovaní a odlievaní.
 • Vlastnosti sú zachované pri teplotách -30 ° C do + 200 ° C, krátkodobo až do + 230 ° C.
 • Je odolný proti oxidácii, vodoodpudivý a chráni pred vlhkosťou a zamŕzaním.
 • Neobsahuje Tuky, oleje, riedidlá a živice.
 • Vhodný ako separácie.
Použitie

Olej nanášejte aplikátorem nebo rozprašovačem do všech míst mechanicky namáhaných součástek nebo na ošetřované povrchy.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
2.96 EUR
100%
výborné mazivo prověřené časem
2.96 EUR
90%
pracuje bez problému
splňuje očekávání
2.96 EUR
90%
Diskusia k produktu
Diskusia k: Tempo Silikónový olej vhodný na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch 300 ml sprej

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Silikónový olej v spreji je vhodný na použitie v priemysle i domácnosti na mazanie kovových i plastových častí, trecích, klzných, točivých a valivých plôch. Ďalej v automobilovom priemysle, údržbe bicyklov, reťazí, čapov, či šijacích strojov, dverných závesov, zámkov atď.

 • Chráni, konzervuje, zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk gumových líšt, tesnení a plastov nárazníkov.
 • Separuje formy pri lisovaní a odlievaní.
 • Vlastnosti sú zachované pri teplotách -30 ° C do + 200 ° C, krátkodobo až do + 230 ° C.
 • Je odolný proti oxidácii, vodoodpudivý a chráni pred vlhkosťou a zamŕzaním.
 • Neobsahuje Tuky, oleje, riedidlá a živice.
 • Vhodný ako separácie.
Použitie

Olej nanášejte aplikátorem nebo rozprašovačem do všech míst mechanicky namáhaných součástek nebo na ošetřované povrchy.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.96 EUR
100%
výborné mazivo prověřené časem
2.96 EUR
90%
pracuje bez problému
splňuje očekávání
2.96 EUR
90%


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ