Hlavná stránka  >  Pranie a upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  domáce spotrebiče  >  Kachle, rúry, gril  >  Mefisto Krbové skla, čistič grilov, skiel krbových vložiek a kachlí s vôňou pomaranča rozprašovač 500 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Mefisto Krbové skla, čistič grilov, skiel krbových vložiek a kachlí s vôňou pomaranča rozprašovač 500 ml

-10%

Mefisto Krbové skla, čistič grilov, skiel krbových vložiek a kachlí s vôňou pomaranča rozprašovač 500 ml
super cena
00:00:00
Naša cena
4.4 EUR s DPH 
Ušetríte 0.51 EUR (10%)
Cena pred slevou
4.91 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.40 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:48447
EAN:8594825002025
Výrobca:Druchema, chemické výrobní družstvo
Značka:Druchema Mefisto®  (web)
Druchema Mefisto®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Prípravok s mechanickým rozprašovačom je určený na odstraňovanie sadzí a mastných nečistôt z povrchu skla dvierok krbových kachlí a presklených vložiek krbov. Možno použiť aj k odstraňovaniu sadzí a mastných pripečených nečistôt z krbového náradia alebo súčastí grilu, keramických obkladov, dlažby a pod. Prípravok vďaka gélovej konzistencii nesteká. Obsahuje príjemnú vôňu červeného pomaranča.

Prípravok na odstraňovanie sadzí a mastných nečistôt z povrchu skiel, dvierok, krbových kachlí a presklených vložiek krbov. Možno použiť aj k odstraňovaniu sadzí a mastných pripečených nečistôt z krbového náradia alebo súčastí grilu, keramických obkladov, dlažby a pod.

 

 

Použitie

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou slabou vrstvu na znečištěný povrch (nestéká) a nechte působit cca 10 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete mokrým hadrem. Chraňte před mrazem!

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s lakovaným povrchem kamen, krbů nebo okolních předmětů. Hliník a jeho slitiny, stejně jako ostatní barevné kovy může přípravek barevně změnit, je třeba jej odzkoušet na skrytém místě.

Zloženie

Aqua, 2-aminoethanol, Acrylic polymer, Sodium Hydroxide, Sodium laureth-2 sulphate, Polyoxyethylene Ether of isotridecyl alcohol, Parfum , (Limonene), Colorant.

Upozornenie

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, Hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
4.40 EUR
100%
Jediný čistič na krbová skla, s jehož účinky jsme naprosto spokojeni.
4.40 EUR
100%
Výborné čistidlo na skla u krbových kamen
4.40 EUR
100%
Máme vyzkoušeno opravdu velké množství cisticu a tento je nejlepší.
Jediný čistič skla, který opravdu rychle a dobře čistí!
Doporučuji čištění v rukavicích, zejména při delsim čištění.
4.40 EUR
100%
4.40 EUR
100%
1234
Diskusia k produktu
Diskusia k: Mefisto Krbové skla, čistič grilov, skiel krbových vložiek a kachlí s vôňou pomaranča rozprašovač 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Prípravok s mechanickým rozprašovačom je určený na odstraňovanie sadzí a mastných nečistôt z povrchu skla dvierok krbových kachlí a presklených vložiek krbov. Možno použiť aj k odstraňovaniu sadzí a mastných pripečených nečistôt z krbového náradia alebo súčastí grilu, keramických obkladov, dlažby a pod. Prípravok vďaka gélovej konzistencii nesteká. Obsahuje príjemnú vôňu červeného pomaranča.

Prípravok na odstraňovanie sadzí a mastných nečistôt z povrchu skiel, dvierok, krbových kachlí a presklených vložiek krbov. Možno použiť aj k odstraňovaniu sadzí a mastných pripečených nečistôt z krbového náradia alebo súčastí grilu, keramických obkladov, dlažby a pod.

 

 

Použitie

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou slabou vrstvu na znečištěný povrch (nestéká) a nechte působit cca 10 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete mokrým hadrem. Chraňte před mrazem!

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s lakovaným povrchem kamen, krbů nebo okolních předmětů. Hliník a jeho slitiny, stejně jako ostatní barevné kovy může přípravek barevně změnit, je třeba jej odzkoušet na skrytém místě.

Zloženie

Aqua, 2-aminoethanol, Acrylic polymer, Sodium Hydroxide, Sodium laureth-2 sulphate, Polyoxyethylene Ether of isotridecyl alcohol, Parfum , (Limonene), Colorant.

Upozornenie

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, Hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.40 EUR
100%
Jediný čistič na krbová skla, s jehož účinky jsme naprosto spokojeni.
4.40 EUR
100%
Výborné čistidlo na skla u krbových kamen
4.40 EUR
100%
Máme vyzkoušeno opravdu velké množství cisticu a tento je nejlepší.
Jediný čistič skla, který opravdu rychle a dobře čistí!
Doporučuji čištění v rukavicích, zejména při delsim čištění.
4.40 EUR
100%
4.40 EUR
100%
1234


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ