Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  Agro Delan 700WDG prípravok na ochranu rastlín 2x5 g
Vyprodáno

Agro Delan 700WDG prípravok na ochranu rastlín 2x5 g

-8%

Agro Delan 700WDG prípravok na ochranu rastlín 2x5 g
Naša cena
1.43 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (8%)
Cena pred slevou
1.55 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.43 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03448
EAN:8594028319708
Výrobca:BASF The Chemical Company
Značka:AgroBio® Delan®  (web)
AgroBio® Delan®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Delan 700 WDG je kontaktný organický fungicíd vo forme granulátu rozpustného vo vode proti hubovým chorobám ovocných drevín.

Oblasť použitia:
Broskyne - Kučeravosť listov - 5 g / 5 l vody
Postrek - február, marec, apríl
Poznámka: Aplikujte na jar pri nalievaní púčikov. Ak dôjde k oneskoreniu vývoja v dôsledku chladného počasia, ošetrenie po 10-14-tich dňoch.

Jadroviny - Chrastavitosť - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte preventívne v pravidelných 8-10 (14) -tich denných intervaloch v závislosti na priebehu počasia.

Višňa - škvrnitosť listov - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte 2-3 postreky. Prvá aplikácia v štádiu plného kvetu a potom v 14-denných intervaloch. V prípade silnej infekcie robíme 1 -2 aplikácie po zbere plodov.

Čerešňa - škvrnitosť listov - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte 2-3 postreky. Prvá aplikácia v štádiu plného kvetu a potom v 14-denných intervaloch. V prípade silnej infekcie robíme 1 -2 aplikácie po zbere plodov.

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Agro Delan 700WDG prípravok na ochranu rastlín 2x5 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Delan 700 WDG je kontaktný organický fungicíd vo forme granulátu rozpustného vo vode proti hubovým chorobám ovocných drevín.

Oblasť použitia:
Broskyne - Kučeravosť listov - 5 g / 5 l vody
Postrek - február, marec, apríl
Poznámka: Aplikujte na jar pri nalievaní púčikov. Ak dôjde k oneskoreniu vývoja v dôsledku chladného počasia, ošetrenie po 10-14-tich dňoch.

Jadroviny - Chrastavitosť - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte preventívne v pravidelných 8-10 (14) -tich denných intervaloch v závislosti na priebehu počasia.

Višňa - škvrnitosť listov - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte 2-3 postreky. Prvá aplikácia v štádiu plného kvetu a potom v 14-denných intervaloch. V prípade silnej infekcie robíme 1 -2 aplikácie po zbere plodov.

Čerešňa - škvrnitosť listov - 5 g / 7 l vody
Postrek - máj, jún
Poznámka: Aplikujte 2-3 postreky. Prvá aplikácia v štádiu plného kvetu a potom v 14-denných intervaloch. V prípade silnej infekcie robíme 1 -2 aplikácie po zbere plodov.

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ