Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  záhrada  >  Ochrana a ošetrenie rastlín  >  Hubové choroby Fungicídy  >  AgroBio Kocide 2000 prípravok proti hubovým a bakteriálnym chorobám 2 x 17,5 g
Vyprodáno

AgroBio Kocide 2000 prípravok proti hubovým a bakteriálnym chorobám 2 x 17,5 g

-4%

AgroBio Kocide 2000 prípravok proti hubovým a bakteriálnym chorobám 2 x 17,5 g
Naša cena
2.57 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (4%)
Cena pred slevou
2.69 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.57 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:62784
EAN:8594013425346
Výrobca:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Kocide  (web)
AgroBio® Kocide
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Postrekový kontaktne pôsobiaci fungicíd a baktericíd vo forme vo vode dispergovateľných mikrogranúl k ochrane zemiakov, chmeľu, viniča, paradajok, uhoriek a tekvicovité zeleniny, broskýň, jabloní, hrušiek, kôstkovín, Cukrovky a okrasných drevín proti hubovým a bakteriálnym chorobám.

Oblasť použitia:
Zemiaky - Pleseň zemiaková - 17,5 g / 2-3 l vody / 50 m2 - Postrek - jún, júl, august
Poznámka: OL = 7. Aplikujte preventívne podľa signalizácie. Opakujte v intervale 9 - 12 dní podľa vývoja infekcie.

Broskyne - Kučeravosť listov - 35 g / 10 l vody - Postrek - február, marec, apríl
Poznámka: Aplikujte pri nalievaní púčikov, najneskôr na začiatku pučania, kedy sa začínajú otvárať terminálny púčiky. Odporúčané množstvo vody 10 l / 100 m2, sa zmáčadlom Silwet Star použite len 6,5 - 7 l aplikačnej kvapaliny na 100 m2.

Hrušky - Bakteriálna šarlach - 10-20 g / 10 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte na začiatku a konci kvitnutia, ďalej na začiatku rastu plodov. Vztiahnuté na 10 l postrekovej kvapaliny na 100 m2.

Jablone - Bakteriálna šarlach - 5-10 g / 10 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte na začiatku a konci kvitnutia, ďalej na začiatku rastu plodov. Vztiahnuté na 10 l postrekovej kvapaliny na 100 m2.

Jadroviny - Korova nekrózy - 25-35 g / 10 l vody - Postrek - apríl, október
Poznámka: Aplikujte na začiatku pučania (je účinná proti primárnym infekciám chrastavitosti). Pri opadu lístia a na začiatku pučania. Aplikujte max. 2x za vegetáciu.

Uhorky - Pleseň uhorková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 3. Aplikujte preventívne od konca júna (začiatok kvitnutia) alebo pri oHrození. Ošetrenie opakujte v 7 denných intervaloch.

Kôstkoviny - Korova nekrózy - 25-35 g / 10 l vody - Postrek - apríl, október
Poznámka: Aplikujte pred rašením a pri opadu listov. Max. 3x za vegetáciu. Jesenné ošetrenie súčasne obmedzuje výskyt odumieranie púčikov.

Paradajky - Pleseň zemiaková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - júl, august, september
Poznámka: OL = 7. Aplikujte pri oHrození, zvyčajne od konca júla. Opakujte v intervaloch 9 - 12 dní podľa miery oHrozenia. Pôsobí aj na septoriózu paradajok a čerň paradajkovou.

Vinič - Pleseň hroznové - 25-37 g / 3-10 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 7 (stolný), OL = 35 (muštové). Aplikujte podľa signalizácie alebo pri oHrození porastu krátko pred kvetom. Opakujte v intervaloch 10 - 14 dní. Pozor na odrody citlivé na meď.

Tekvicovitá zelenina - Pleseň uhorková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 3.

Použitie

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x17,5 g +-5% v Al sáčku v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Zloženie

Účinná látka: Hydroxid Měďnatý 53,8% (obsah kovové mědi 35%)

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: AgroBio Kocide 2000 prípravok proti hubovým a bakteriálnym chorobám 2 x 17,5 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Postrekový kontaktne pôsobiaci fungicíd a baktericíd vo forme vo vode dispergovateľných mikrogranúl k ochrane zemiakov, chmeľu, viniča, paradajok, uhoriek a tekvicovité zeleniny, broskýň, jabloní, hrušiek, kôstkovín, Cukrovky a okrasných drevín proti hubovým a bakteriálnym chorobám.

Oblasť použitia:
Zemiaky - Pleseň zemiaková - 17,5 g / 2-3 l vody / 50 m2 - Postrek - jún, júl, august
Poznámka: OL = 7. Aplikujte preventívne podľa signalizácie. Opakujte v intervale 9 - 12 dní podľa vývoja infekcie.

Broskyne - Kučeravosť listov - 35 g / 10 l vody - Postrek - február, marec, apríl
Poznámka: Aplikujte pri nalievaní púčikov, najneskôr na začiatku pučania, kedy sa začínajú otvárať terminálny púčiky. Odporúčané množstvo vody 10 l / 100 m2, sa zmáčadlom Silwet Star použite len 6,5 - 7 l aplikačnej kvapaliny na 100 m2.

Hrušky - Bakteriálna šarlach - 10-20 g / 10 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte na začiatku a konci kvitnutia, ďalej na začiatku rastu plodov. Vztiahnuté na 10 l postrekovej kvapaliny na 100 m2.

Jablone - Bakteriálna šarlach - 5-10 g / 10 l vody - Postrek - apríl, máj
Poznámka: Aplikujte na začiatku a konci kvitnutia, ďalej na začiatku rastu plodov. Vztiahnuté na 10 l postrekovej kvapaliny na 100 m2.

Jadroviny - Korova nekrózy - 25-35 g / 10 l vody - Postrek - apríl, október
Poznámka: Aplikujte na začiatku pučania (je účinná proti primárnym infekciám chrastavitosti). Pri opadu lístia a na začiatku pučania. Aplikujte max. 2x za vegetáciu.

Uhorky - Pleseň uhorková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 3. Aplikujte preventívne od konca júna (začiatok kvitnutia) alebo pri oHrození. Ošetrenie opakujte v 7 denných intervaloch.

Kôstkoviny - Korova nekrózy - 25-35 g / 10 l vody - Postrek - apríl, október
Poznámka: Aplikujte pred rašením a pri opadu listov. Max. 3x za vegetáciu. Jesenné ošetrenie súčasne obmedzuje výskyt odumieranie púčikov.

Paradajky - Pleseň zemiaková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - júl, august, september
Poznámka: OL = 7. Aplikujte pri oHrození, zvyčajne od konca júla. Opakujte v intervaloch 9 - 12 dní podľa miery oHrozenia. Pôsobí aj na septoriózu paradajok a čerň paradajkovou.

Vinič - Pleseň hroznové - 25-37 g / 3-10 l vody - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 7 (stolný), OL = 35 (muštové). Aplikujte podľa signalizácie alebo pri oHrození porastu krátko pred kvetom. Opakujte v intervaloch 10 - 14 dní. Pozor na odrody citlivé na meď.

Tekvicovitá zelenina - Pleseň uhorková - 35 g / 4-10 l vody / 100 m2 - Postrek - jún, júl
Poznámka: OL = 3.

Použitie

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x17,5 g +-5% v Al sáčku v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Zloženie

Účinná látka: Hydroxid Měďnatý 53,8% (obsah kovové mědi 35%)

Upozornenie

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ