Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  podlahy  >  Alex Čistič extra sila na drevo s vôňou MGIC Wood pre leštené aj lakované povrchy 750 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Alex Čistič extra sila na drevo s vôňou MGIC Wood pre leštené aj lakované povrchy 750 ml

odstraňuje odolnou špínu, pečuje, s vůní Magic Wood

Akcie Šlak
Alex Čistič extra sila na drevo s vôňou MGIC Wood pre leštené aj lakované povrchy 750 ml
Naša cena
3.16 EUR s DPH 
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.16 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1905879
EAN:8595059706017
Výrobca:Grupo ac Marca Barcelona
Značka:Alex®  (web)
Alex®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Vhodný na drevené podlahy, parkety, palubovky a nábytok, dokonca aj na ušľachtilé a nevoskované drevo.

1. Pridajte 2 uzávery prípravku do vedra naplneného do polovice vodou.
2. Pred použitím mop riadne vyžmýkajte.
3. Podlahu vytierajte ako zvyčajne.

Na čistenie a ošetrovanie nábytku a povrchov zmiešajte prípravok vo vedre v pomere 1 uzáver na každý liter vody.

Zloženie

5 % mydlo, 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (Mi), pyritión sodný, benzizotiazolín, reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón, Parfum (linalol, butylfenylmetylpropional).

Upozornenie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P330+P331 Pri požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 Pri kontakte s očami: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Nepožívajte.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Alex Čistič extra sila na drevo s vôňou MGIC Wood pre leštené aj lakované povrchy 750 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Vhodný na drevené podlahy, parkety, palubovky a nábytok, dokonca aj na ušľachtilé a nevoskované drevo.

1. Pridajte 2 uzávery prípravku do vedra naplneného do polovice vodou.
2. Pred použitím mop riadne vyžmýkajte.
3. Podlahu vytierajte ako zvyčajne.

Na čistenie a ošetrovanie nábytku a povrchov zmiešajte prípravok vo vedre v pomere 1 uzáver na každý liter vody.

Zloženie

5 % mydlo, 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (Mi), pyritión sodný, benzizotiazolín, reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón, Parfum (linalol, butylfenylmetylpropional).

Upozornenie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P330+P331 Pri požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 Pri kontakte s očami: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Nepožívajte.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ