Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  dvojzložková  >  ALTEC 3-Ton Quick Epoxy Adhesive lepidlo s kovovým plničom 10 g
Vyprodáno

ALTEC 3-Ton Quick Epoxy Adhesive lepidlo s kovovým plničom 10 g

-5%

ALTEC 3-Ton Quick Epoxy Adhesive lepidlo s kovovým plničom 10 g
Naša cena
1.55 EUR s DPH 
Ušetríte 0.08 EUR (5%)
Cena pred slevou
1.63 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.55 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:66995
EAN:8888299800356
Výrobca:ALTECO GROUP JAPAN
Značka:Alteco®  (web)
Alteco®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
  • Dvojzložkové veľmi pevné rýchloschnúce epoxidové lepidlo s kovovým plničom pre opravy, lepenie a lepiace zváranie za studena.
  • Je vhodné pre lepenie kovov, dreva, drevotriesky, tvrdých plastov, laminátov, keramiky, porcelánu, skla, betónu, kameňa, gumy, penového polystyrénu ai. a to ako medzi sebou, tak aj navzájom.
  • Nie je vhodný na textil, papier, teflón a polyolefíny.

Dôležité vlastnosti:
Tvrdne do 4 minút! Je šedej farby, nezmršťuje sa. Odoláva teplotám -20 ° C do + 120 ° C. Pracovná teplota + 20 ° C, minimálna + 10 ° C. Manipulačná pevnosť po 4 minútach. Funkčná pevnosť po 8 hod. Vytvrdený spoj má charakter kovu, je možné ho mechanicky obrábať a natierať. Vykazuje vysokú šmykovú pevnosť v ťahu. Je odolný voči vode a chemickým látkam.

Použitie

Lepené plochy musí být důkladně očištěné a suché. Tuby propíchněte, vytlačte z nich odpovídající množství složky (A) a složky (B) v poměru 1:1. Důkladně je promíchejte a směs naneste na jednu z lepených ploch. Okamžitě poté obě části spojte a zafixujte v požadované poloze.

Zloženie

Plnidlo: obsahuje epoxidovou pryskyřici (m.h. 700) <100%. Tvrdidlo: obsahuje 2, 4, 6 tris (dimethylaminomethyl) phenol <10%.

Upozornenie

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.  Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle. Nevylévejte do kanalizace. Obal tuby odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Bezpečnostní list 1
Bezpečnostní list 2

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.55 EUR
100%
1.55 EUR
100%
Za 1*
Ano
ne
Diskusia k produktu
Diskusia k: ALTEC 3-Ton Quick Epoxy Adhesive lepidlo s kovovým plničom 10 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
  • Dvojzložkové veľmi pevné rýchloschnúce epoxidové lepidlo s kovovým plničom pre opravy, lepenie a lepiace zváranie za studena.
  • Je vhodné pre lepenie kovov, dreva, drevotriesky, tvrdých plastov, laminátov, keramiky, porcelánu, skla, betónu, kameňa, gumy, penového polystyrénu ai. a to ako medzi sebou, tak aj navzájom.
  • Nie je vhodný na textil, papier, teflón a polyolefíny.

Dôležité vlastnosti:
Tvrdne do 4 minút! Je šedej farby, nezmršťuje sa. Odoláva teplotám -20 ° C do + 120 ° C. Pracovná teplota + 20 ° C, minimálna + 10 ° C. Manipulačná pevnosť po 4 minútach. Funkčná pevnosť po 8 hod. Vytvrdený spoj má charakter kovu, je možné ho mechanicky obrábať a natierať. Vykazuje vysokú šmykovú pevnosť v ťahu. Je odolný voči vode a chemickým látkam.

Použitie

Lepené plochy musí být důkladně očištěné a suché. Tuby propíchněte, vytlačte z nich odpovídající množství složky (A) a složky (B) v poměru 1:1. Důkladně je promíchejte a směs naneste na jednu z lepených ploch. Okamžitě poté obě části spojte a zafixujte v požadované poloze.

Zloženie

Plnidlo: obsahuje epoxidovou pryskyřici (m.h. 700) <100%. Tvrdidlo: obsahuje 2, 4, 6 tris (dimethylaminomethyl) phenol <10%.

Upozornenie

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.  Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle. Nevylévejte do kanalizace. Obal tuby odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Bezpečnostní list 1
Bezpečnostní list 2

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.55 EUR
100%
1.55 EUR
100%
Za 1*
Ano
ne


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ