Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  Kúpeľne a kuchyne  >  Nerez, chróm  >  Ava Avanit Lemon čistiaci krém 700 g
Ponúkame iba tovar skladom

Ava Avanit Lemon čistiaci krém 700 g

s vůní citronu

-7%

Ava Avanit Lemon čistiaci krém 700 g
Naša cena
1.7 EUR s DPH 
Ušetríte 0.12 EUR (7%)
Cena pred slevou
1.82 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.70 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:44851
EAN:8594003011689
Výrobca:Hlubna chemické výrobní družstvo Brno
Značka:Hlubna - Ava  (web)
Hlubna - Ava
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Naneste na čistený povrch, zľahka utrite a umyte vodou. Pred použitím jemne pretrepte.

Zloženie

Obsahuje 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón (EINECS 247-500-7) a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón.(EINECS 220-239-6) zmes (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Zložky podľa 648/2004/ES, menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, Parfum, d-limonén, metylchlórzotiazolinón, metylzotiazolinón. Zmes sa môže používať len na účely uvedené v návode na použitie.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky a pokožku. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak bolesť očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu.

Lemon-700-g-_a9549295_10788.aspx" target="_blank" rel="noopener">Karta bezpečnostných údajov
Lemon-700-g-_a9549298_10788.aspx" target="_blank" rel="noopener">Dátový list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.70 EUR
100%
vyhovuje
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ava Avanit Lemon čistiaci krém 700 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Naneste na čistený povrch, zľahka utrite a umyte vodou. Pred použitím jemne pretrepte.

Zloženie

Obsahuje 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón (EINECS 247-500-7) a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón.(EINECS 220-239-6) zmes (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Zložky podľa 648/2004/ES, menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, Parfum, d-limonén, metylchlórzotiazolinón, metylzotiazolinón. Zmes sa môže používať len na účely uvedené v návode na použitie.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky a pokožku. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak bolesť očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu.

Lemon-700-g-_a9549295_10788.aspx" target="_blank" rel="noopener">Karta bezpečnostných údajov
Lemon-700-g-_a9549298_10788.aspx" target="_blank" rel="noopener">Dátový list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.70 EUR
100%
vyhovuje
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ