Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  Kúpeľne a kuchyne  >  Kúpeľne, kuchyne  >  Nanolab Biely ocot 10% 3 l
Ponúkame iba tovar skladom

Nanolab Biely ocot 10% 3 l

-7%

Nanolab Biely ocot 10% 3 l
Naša cena
7.3 EUR s DPH 
Ušetríte 0.51 EUR (7%)
Cena pred slevou
7.81 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 7.30 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2300219
EAN:8594201617584
Výrobca:Nanolab shop, spol. s.r.o.
Značka:nanolab®  (web)
nanolab®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Zloženie

KYSELINA ACETOVÁ.

Upozornenie

Dostupné balenia: 500 ml | 1 ltr | 3 ltr | 5 ltr | 10 ltr

Predávané výrobky výrobca najprv testuje "na vlastnej koži". Každý výrobok musí byť jednoducho dokonalý. Do predaja sa dostane len takýto výrobok. Nič nenechávajú na náhodu. Ponúka len kvalitné, osvedčené a testované výrobky.

Legislatívne informácie, ktoré tu musia byť v tejto podobe: dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/dym/aerosóly.Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Ak podráždenie očí pretrváva, pokračujte vo výplachu: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu. Výrobok nie je určený na potravinárske účely a na priamu konzumáciu.Skladujte za normálnych podmienok v uzavretej nádobe.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
7.30 EUR
100%
dobře čistí
7.30 EUR
100%
spokojenost
7.30 EUR
100%
opravdu to funguje, používám nyní na veškerý úklid spolu s jedlou sodou
7.30 EUR
100%
Na Eco úklid perfektní.
7.30 EUR
100%
Používám na úklid, spokojenost.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Nanolab Biely ocot 10% 3 l

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Zloženie

KYSELINA ACETOVÁ.

Upozornenie

Dostupné balenia: 500 ml | 1 ltr | 3 ltr | 5 ltr | 10 ltr

Predávané výrobky výrobca najprv testuje "na vlastnej koži". Každý výrobok musí byť jednoducho dokonalý. Do predaja sa dostane len takýto výrobok. Nič nenechávajú na náhodu. Ponúka len kvalitné, osvedčené a testované výrobky.

Legislatívne informácie, ktoré tu musia byť v tejto podobe: dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/dym/aerosóly.Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Ak podráždenie očí pretrváva, pokračujte vo výplachu: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Obsah/obal zlikvidujte v zberni nebezpečného odpadu. Výrobok nie je určený na potravinárske účely a na priamu konzumáciu.Skladujte za normálnych podmienok v uzavretej nádobe.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.30 EUR
100%
dobře čistí
7.30 EUR
100%
spokojenost
7.30 EUR
100%
opravdu to funguje, používám nyní na veškerý úklid spolu s jedlou sodou
7.30 EUR
100%
Na Eco úklid perfektní.
7.30 EUR
100%
Používám na úklid, spokojenost.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ