Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  špeciálne  >  Ceys Lepidlo na spätné zrkadlá 1 g v striekačke
Vyprodáno

Ceys Lepidlo na spätné zrkadlá 1 g v striekačke

-3%

Ceys Lepidlo na spätné zrkadlá 1 g v striekačke
Naša cena
4.57 EUR s DPH 
Ušetríte 0.16 EUR (3%)
Cena pred slevou
4.73 EUR s DPH
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.57 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:37384
EAN:8411519510034
Výrobca:Grupo ac Marca Barcelona
Značka:Ceys®  (web)
Ceys®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Lepidlo na spätné na zrkadlá lepí všetky typy spätných zrkadiel s kovovou podpierkou ku sklu (normálny, laminované alebo zafarbené). Na rozdiel od iných lepidiel lepia bez použitia slnečných lúčov a problematického miešania. Účinkuje v priebehu dvoch minút. Môže sa teda používať v dielňach, garážach i v oblačných dňoch. Okrem spätných zrkadiel slepí tiež sklo ku kovu, antény atď.

Materiály: spätné zrkadlá, sklo s kovom.
Teplotná odolnosť: od -10 do +75 o C

Použitie

Skládá se ze dvou částí, které nevyžadují žádné míchání. A – je stříkačka s lepidlem a B – je tkanina impregnovaná aktivátorem. Důkladně očistit, osušit a odmastit opravované povrchy. Pomocí lepicího pásku zvenku skla označit bod, kam se Zrcátko bude lepit (bude sloužit jako orientační bod). Z tkaniny vystřihnout kus o velikosti podpěrky zrcátka. Na podpěrku aplikovat vrstvu lepidla a přiložit tkaninu. Na předem označený bod přitlačit Zrcátko ke sklu. Bez pohnutí ho držet minimálně po dobu 2 minut. Během prvních patnácti minut nenastavovat polohu zrcátka. Maximálního účinku se dosáhne po 24 hodinách. V případě jakékoliv nehody se Zrcátko odlepí bez poškození skla.

Zloženie

Obsahuje: Ethylacetát, heptan, propan-2-on.

Upozornenie

Bezpečné používání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Předlékařská první pomoc: Oči: Ihned promývat velkým množstvím čisté vlažné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omýt vodou a mýdlem. Zaschlý přípravek mechanicky odstranit, případně setřít hadříkem namočeným v alkoholu.

Obecná doporučení: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
Likvidace odpadu: Zcela vyprázdněný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.
Specifická rizikovost: Hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceys Lepidlo na spätné zrkadlá 1 g v striekačke

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia

Lepidlo na spätné na zrkadlá lepí všetky typy spätných zrkadiel s kovovou podpierkou ku sklu (normálny, laminované alebo zafarbené). Na rozdiel od iných lepidiel lepia bez použitia slnečných lúčov a problematického miešania. Účinkuje v priebehu dvoch minút. Môže sa teda používať v dielňach, garážach i v oblačných dňoch. Okrem spätných zrkadiel slepí tiež sklo ku kovu, antény atď.

Materiály: spätné zrkadlá, sklo s kovom.
Teplotná odolnosť: od -10 do +75 o C

Použitie

Skládá se ze dvou částí, které nevyžadují žádné míchání. A – je stříkačka s lepidlem a B – je tkanina impregnovaná aktivátorem. Důkladně očistit, osušit a odmastit opravované povrchy. Pomocí lepicího pásku zvenku skla označit bod, kam se Zrcátko bude lepit (bude sloužit jako orientační bod). Z tkaniny vystřihnout kus o velikosti podpěrky zrcátka. Na podpěrku aplikovat vrstvu lepidla a přiložit tkaninu. Na předem označený bod přitlačit Zrcátko ke sklu. Bez pohnutí ho držet minimálně po dobu 2 minut. Během prvních patnácti minut nenastavovat polohu zrcátka. Maximálního účinku se dosáhne po 24 hodinách. V případě jakékoliv nehody se Zrcátko odlepí bez poškození skla.

Zloženie

Obsahuje: Ethylacetát, heptan, propan-2-on.

Upozornenie

Bezpečné používání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Předlékařská první pomoc: Oči: Ihned promývat velkým množstvím čisté vlažné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omýt vodou a mýdlem. Zaschlý přípravek mechanicky odstranit, případně setřít hadříkem namočeným v alkoholu.

Obecná doporučení: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
Likvidace odpadu: Zcela vyprázdněný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.
Specifická rizikovost: Hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Bezpečnostní list

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ