Hlavná stránka  >  Hobby, záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  koža  >  Samson Super Glue gélové sekundové lepidlo modré 3 g
Ponúkame iba tovar skladom

Samson Super Glue gélové sekundové lepidlo modré 3 g

nestéká a umožňuje krátkodobou korekci

-5%

Samson Super Glue gélové sekundové lepidlo modré 3 g
Naša cena
0.8 EUR s DPH 
Ušetríte 0.04 EUR (5%)
Cena pred slevou
0.84 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 0.80 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:59884
EAN:8595052967002
Výrobca:Brand Architekts PLC
Značka:Z-Trade Samson  (web)
Z-Trade Samson
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Lepené miesta musia byť odmastené (alkohol, acetón), zbavené prachu a prilepené. Naneste lepidlo v tenkej vrstve na jednu lepiacu stranu a stlačte diely k sebe. Hotovo.

Aplikujte len na jednu oblasť, najviac jednu kvapku na cca. 2,5 cm2. Stlačte ich k sebe a podržte desať sekúnd alebo kým sa úplne neprilepia. Poznámka: Udržujte koniec tuby čistý, na odstránenie lepidla z prstov použite handričku alebo obrúsok.

Zloženie

Obsahuje: etylkyanoakrylát 90 %.

Upozornenie

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Varovanie: Kaynoakrylát! Nebezpečenstvo. Okamžite sa prilepí na pokožku alebo oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obal od rúrky zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného odpadu!

Pozor: okamžite sa prilepí na pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
0.80 EUR
100%
Cena, lepí.
0.80 EUR
100%
začala jsem kupovat místo sekundového lepidla, protože to mi vždycky upatlalo lepenou věc. perfektně drží a špatně očištění součásti
perfektně lepíneteče jako klasické sekundové lepidlo
0.80 EUR
90%
Běžné vteřinové lepidlo. Nečekejte zázraky. Ale většinou drží.
0.80 EUR
80%
spotřební zboží
Diskusia k produktu
Diskusia k: Samson Super Glue gélové sekundové lepidlo modré 3 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Lepené miesta musia byť odmastené (alkohol, acetón), zbavené prachu a prilepené. Naneste lepidlo v tenkej vrstve na jednu lepiacu stranu a stlačte diely k sebe. Hotovo.

Aplikujte len na jednu oblasť, najviac jednu kvapku na cca. 2,5 cm2. Stlačte ich k sebe a podržte desať sekúnd alebo kým sa úplne neprilepia. Poznámka: Udržujte koniec tuby čistý, na odstránenie lepidla z prstov použite handričku alebo obrúsok.

Zloženie

Obsahuje: etylkyanoakrylát 90 %.

Upozornenie

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Varovanie: Kaynoakrylát! Nebezpečenstvo. Okamžite sa prilepí na pokožku alebo oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obal od rúrky zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného odpadu!

Pozor: okamžite sa prilepí na pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.80 EUR
100%
Cena, lepí.
0.80 EUR
100%
začala jsem kupovat místo sekundového lepidla, protože to mi vždycky upatlalo lepenou věc. perfektně drží a špatně očištění součásti
perfektně lepíneteče jako klasické sekundové lepidlo
0.80 EUR
90%
Běžné vteřinové lepidlo. Nečekejte zázraky. Ale většinou drží.
0.80 EUR
80%
spotřební zboží


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ