Hlavná stránka  >  Pranie, upratovanie  >  čistiace prostriedky  >  Prípravky na čistenie  >  Univerzálne čističe  >  Cif Cream Aróma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazívne čistiace tekutý piesok 500 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Cif Cream Aróma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazívne čistiace tekutý piesok 500 ml

Akcia
-7%

Cif Cream Aróma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazívne čistiace tekutý piesok 500 ml
Naša cena
1.52 EUR s DPH 
Ušetríte 0.11 EUR (7%)
Cena pred slevou
1.63 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.52 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:88032
EAN:8712561932035
Výrobca:Unilever
Značka:Cif  (web)
Cif
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia.

Naneste na povrch navlhčenou špongiou alebo handričkou, potom jednoducho zotrite a opláchnite. Nepoužívajte na linoleum, kožu alebo textil a vyhnite sa dlhodobému kontaktu s lakovaným drevom a hliníkom. Pred použitím na chúlostivé povrchy a materiály, akékoľvek atypické a lakované povrchy a hliník najprv vyskúšajte na malej nenápadnej ploche. Bezprostredne po použití dôkladne opláchnite. Vyhnite sa hrubému drhnutiu. Vhodné na sklokeramické povrchy. Pred čistením nechajte dosku vychladnúť. Pred opätovným zahriatím sa uistite, že je povrch dôkladne opláchnutý.

Zloženie

5 % nie viac, ale menej ako 15 % aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, mydlo, Parfum, Linalool, benzizotiazolinón, limonén.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
1.52 EUR
100%
Cif je nejlepší čistící písek na nádobí!
Diskusia k produktu
Diskusia k: Cif Cream Aróma Eucalyptus & Herbal Extracts abrazívne čistiace tekutý piesok 500 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Odkazy
Použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia.

Naneste na povrch navlhčenou špongiou alebo handričkou, potom jednoducho zotrite a opláchnite. Nepoužívajte na linoleum, kožu alebo textil a vyhnite sa dlhodobému kontaktu s lakovaným drevom a hliníkom. Pred použitím na chúlostivé povrchy a materiály, akékoľvek atypické a lakované povrchy a hliník najprv vyskúšajte na malej nenápadnej ploche. Bezprostredne po použití dôkladne opláchnite. Vyhnite sa hrubému drhnutiu. Vhodné na sklokeramické povrchy. Pred čistením nechajte dosku vychladnúť. Pred opätovným zahriatím sa uistite, že je povrch dôkladne opláchnutý.

Zloženie

5 % nie viac, ale menej ako 15 % aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, mydlo, Parfum, Linalool, benzizotiazolinón, limonén.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.52 EUR
100%
Cif je nejlepší čistící písek na nádobí!
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ